1. 12 Oct, 1997 1 commit
 2. 06 Jul, 1997 1 commit
 3. 02 Jul, 1997 1 commit
 4. 07 Feb, 1997 1 commit
 5. 31 Jan, 1997 1 commit
 6. 22 Oct, 1996 1 commit
 7. 21 Oct, 1996 1 commit
 8. 20 Oct, 1996 1 commit
 9. 11 Oct, 1996 1 commit
  • Niels Möller's avatar
   (lyskom-language-symbols): Ny variabel. · fac02c85
   Niels Möller authored
   	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
   	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
   	property är borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
   	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
   	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
   	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
   	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna är inte hårdkodade,
   	används direkt som properties, och ska vara unika, som
   	'lyskom-message.
   	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.
   fac02c85
 10. 08 Oct, 1996 2 commits