1. 21 Oct, 1996 1 commit
 2. 20 Oct, 1996 1 commit
 3. 11 Oct, 1996 2 commits
 4. 10 Oct, 1996 1 commit
 5. 08 Oct, 1996 3 commits
 6. 06 Oct, 1996 1 commit
 7. 30 Sep, 1996 1 commit
 8. 25 Sep, 1996 1 commit
 9. 24 Sep, 1996 1 commit
 10. 08 Sep, 1996 1 commit
 11. 30 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * slow.el: Ny fil. · 9907080c
   David Kågedal authored
   (kom-expand-slow-command): Använd lyskom-strings.
   
   * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
   no-such-command och command-completions.
   9907080c
 12. 27 Aug, 1996 2 commits
 13. 23 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd no-such-text-no istället · 7692dc59
   David Kågedal authored
   för no-such-text som felmeddelande när ett inlägg inte finns.
   
   * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Sätt
   ingen knapp på textnumret i no-such-text-no.
   
   * async.el (lyskom-parse-async): Ändra i cachen om ett namn har
   ändrats.
   
   * utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rätt KOM-buffert
   7692dc59
 14. 22 Aug, 1996 1 commit
 15. 14 Aug, 1996 3 commits
 16. 12 Aug, 1996 1 commit
 17. 10 Aug, 1996 3 commits
 18. 09 Aug, 1996 2 commits
 19. 08 Aug, 1996 1 commit
 20. 07 Aug, 1996 1 commit
 21. 06 Aug, 1996 1 commit
 22. 02 Aug, 1996 1 commit
 23. 29 Jul, 1996 1 commit
 24. 27 Jul, 1996 1 commit
 25. 25 Jul, 1996 1 commit
 26. 23 Jul, 1996 1 commit
 27. 17 Jul, 1996 1 commit
 28. 09 Jul, 1996 1 commit
 29. 08 Jul, 1996 1 commit
 30. 23 Jun, 1996 1 commit
 31. 11 Jun, 1996 1 commit