1. 21 Oct, 1996 1 commit
 2. 20 Oct, 1996 1 commit
 3. 11 Oct, 1996 3 commits
 4. 08 Oct, 1996 2 commits
 5. 06 Oct, 1996 1 commit
 6. 03 Oct, 1996 1 commit
 7. 25 Sep, 1996 1 commit
 8. 08 Sep, 1996 2 commits
 9. 03 Sep, 1996 1 commit
 10. 27 Aug, 1996 1 commit
 11. 22 Aug, 1996 1 commit
 12. 14 Aug, 1996 3 commits
 13. 10 Aug, 1996 1 commit
 14. 09 Aug, 1996 1 commit
 15. 06 Aug, 1996 1 commit
 16. 01 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
 17. 27 Jul, 1996 1 commit
 18. 25 Jul, 1996 1 commit
 19. 23 Jul, 1996 1 commit
 20. 17 Jul, 1996 1 commit
 21. 15 Jul, 1996 1 commit
 22. 09 Jul, 1996 1 commit
 23. 08 Jul, 1996 2 commits
 24. 30 Jun, 1996 1 commit
 25. 08 Jun, 1996 1 commit
 26. 20 May, 1996 1 commit
 27. 08 May, 1996 1 commit
 28. 06 May, 1996 1 commit
 29. 04 May, 1996 1 commit
 30. 03 May, 1996 1 commit
 31. 29 Apr, 1996 1 commit
 32. 25 Apr, 1996 1 commit
 33. 04 Apr, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Reimplemented lyskom-get-texts-by-to · df147057
   David Byers authored
   Added continuous scrolling
   Added review-previous-commented-text
   Added utilities file.
   Removed compiler warnings by cleaning out compatibility code.
   df147057