1. 01 Aug, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
  • David Kågedal's avatar
 2. 31 Jul, 1996 5 commits
 3. 29 Jul, 1996 6 commits
 4. 27 Jul, 1996 5 commits
 5. 25 Jul, 1996 6 commits
 6. 23 Jul, 1996 1 commit
 7. 19 Jul, 1996 1 commit
 8. 18 Jul, 1996 1 commit
 9. 17 Jul, 1996 1 commit
 10. 15 Jul, 1996 2 commits
 11. 09 Jul, 1996 1 commit
 12. 08 Jul, 1996 2 commits
 13. 04 Jul, 1996 1 commit
 14. 30 Jun, 1996 1 commit
 15. 23 Jun, 1996 2 commits
 16. 12 Jun, 1996 1 commit
 17. 11 Jun, 1996 1 commit
 18. 08 Jun, 1996 1 commit