1. 17 Jul, 1997 1 commit
 2. 15 Jul, 1997 1 commit
 3. 12 Jul, 1997 1 commit
 4. 11 Jul, 1997 1 commit
 5. 06 Jul, 1997 1 commit
 6. 02 Jul, 1997 1 commit
 7. 29 Jun, 1997 1 commit
 8. 11 Mar, 1997 1 commit
 9. 07 Feb, 1997 1 commit
 10. 28 Oct, 1996 1 commit
 11. 27 Oct, 1996 1 commit
 12. 24 Oct, 1996 1 commit
 13. 21 Oct, 1996 1 commit
 14. 20 Oct, 1996 1 commit
 15. 11 Oct, 1996 2 commits
 16. 10 Oct, 1996 1 commit
 17. 08 Oct, 1996 3 commits
 18. 06 Oct, 1996 1 commit
 19. 30 Sep, 1996 1 commit
 20. 25 Sep, 1996 1 commit
 21. 24 Sep, 1996 1 commit
 22. 08 Sep, 1996 1 commit
 23. 30 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * slow.el: Ny fil. · 9907080c
   David Kågedal authored
   (kom-expand-slow-command): Använd lyskom-strings.
   
   * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
   no-such-command och command-completions.
   9907080c
 24. 27 Aug, 1996 2 commits
 25. 23 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd no-such-text-no istället · 7692dc59
   David Kågedal authored
   för no-such-text som felmeddelande när ett inlägg inte finns.
   
   * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Sätt
   ingen knapp på textnumret i no-such-text-no.
   
   * async.el (lyskom-parse-async): Ändra i cachen om ett namn har
   ändrats.
   
   * utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rätt KOM-buffert
   7692dc59
 26. 22 Aug, 1996 1 commit
 27. 14 Aug, 1996 3 commits
 28. 12 Aug, 1996 1 commit
 29. 10 Aug, 1996 3 commits
 30. 09 Aug, 1996 2 commits
 31. 08 Aug, 1996 1 commit