1. 29 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   String checking supports expected errors. · c81c8155
   David Byers authored
   Declared expected errors for string checker.
   Show e-mail address of server admin on login failure
   Correct multibytedness of buffer names.
   Fix question about adding recipient as a cc-recipient instead.
   Fix defaults for sub and move text.
   Fix regression caused by printing summary statistics for clients.
   c81c8155
 2. 28 Aug, 2000 5 commits
 3. 23 Aug, 2000 2 commits
 4. 21 Aug, 2000 3 commits
 5. 17 Aug, 2000 1 commit
 6. 16 Aug, 2000 5 commits
 7. 15 Aug, 2000 3 commits
 8. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 9. 11 Aug, 2000 5 commits
 10. 10 Aug, 2000 2 commits
 11. 30 Jul, 2000 1 commit
 12. 29 Jul, 2000 1 commit
 13. 28 Jul, 2000 4 commits
 14. 24 Jul, 2000 1 commit
 15. 05 Jul, 2000 2 commits
 16. 03 Jul, 2000 2 commits
 17. 28 Jun, 2000 1 commit