1. 13 Mar, 1997 1 commit
 2. 12 Feb, 1997 1 commit
 3. 07 Feb, 1997 1 commit
 4. 31 Jan, 1997 1 commit
 5. 30 Dec, 1996 1 commit
 6. 24 Oct, 1996 1 commit
 7. 20 Oct, 1996 1 commit
 8. 11 Oct, 1996 1 commit
 9. 10 Oct, 1996 1 commit
 10. 06 Oct, 1996 1 commit
 11. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 12. 03 Oct, 1996 1 commit
 13. 02 Oct, 1996 1 commit
 14. 30 Sep, 1996 1 commit
 15. 29 Sep, 1996 1 commit
 16. 03 Sep, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
 17. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 18. 26 Aug, 1996 1 commit
 19. 22 Aug, 1996 1 commit
 20. 15 Aug, 1996 1 commit
 21. 14 Aug, 1996 1 commit
 22. 10 Aug, 1996 1 commit
 23. 06 Aug, 1996 1 commit
 24. 01 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
 25. 27 Jul, 1996 1 commit
 26. 25 Jul, 1996 2 commits
 27. 17 Jul, 1996 1 commit
 28. 09 Jul, 1996 1 commit
 29. 08 Jul, 1996 2 commits
 30. 30 Jun, 1996 1 commit
 31. 08 Jun, 1996 1 commit
 32. 06 Jun, 1996 1 commit
 33. 12 May, 1996 1 commit
 34. 29 Apr, 1996 1 commit
 35. 27 Apr, 1996 1 commit
 36. 23 Apr, 1996 1 commit
 37. 02 Apr, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Minor changes based on code inspection. · 7eb72ac8
   David Byers authored
   Use def-kom-command when possible, made some code more robust,
   Added utilities file and moved certain functions there.
   Removed lots of emacs 18 compatibility. This type of code will have to go into
   special compatibility files later on.
   Got rid of all the compiler warnings I could.
   Other minor changes (see ChangeLog)
   7eb72ac8
 38. 29 Mar, 1996 1 commit