1. 23 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes. · db2ae656
   David Byers authored
   Unibyte and MULE support reworked some more.
   Got rid of compiler warnings.
   Fix compatibility with XEmacs 20.4
   
   Paranoid check of Emacs version in build and load. See header.el
   db2ae656
 2. 21 Aug, 2000 3 commits
 3. 17 Aug, 2000 1 commit
 4. 16 Aug, 2000 5 commits
 5. 15 Aug, 2000 3 commits
 6. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 7. 11 Aug, 2000 5 commits
 8. 10 Aug, 2000 2 commits
 9. 30 Jul, 2000 1 commit
 10. 29 Jul, 2000 1 commit
 11. 28 Jul, 2000 4 commits
 12. 24 Jul, 2000 1 commit
 13. 05 Jul, 2000 2 commits
 14. 03 Jul, 2000 2 commits
 15. 28 Jun, 2000 1 commit
 16. 14 Jun, 2000 1 commit
 17. 11 Jun, 2000 4 commits
 18. 10 Jun, 2000 2 commits