1. 02 Sep, 2000 1 commit
 2. 23 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes. · db2ae656
   David Byers authored
   Unibyte and MULE support reworked some more.
   Got rid of compiler warnings.
   Fix compatibility with XEmacs 20.4
   
   Paranoid check of Emacs version in build and load. See header.el
   db2ae656
 3. 21 Aug, 2000 1 commit
 4. 11 Aug, 2000 1 commit
 5. 10 Aug, 2000 1 commit
 6. 28 Jul, 2000 1 commit
 7. 24 Jul, 2000 1 commit
 8. 05 Jul, 2000 1 commit
 9. 03 Jul, 2000 1 commit
 10. 02 Jun, 2000 1 commit
 11. 19 May, 2000 1 commit
 12. 26 Mar, 2000 1 commit
 13. 15 Mar, 2000 1 commit
 14. 11 Mar, 2000 1 commit
 15. 25 Feb, 2000 1 commit
 16. 21 Feb, 2000 1 commit
 17. 02 Dec, 1999 1 commit
 18. 21 Nov, 1999 1 commit
 19. 19 Nov, 1999 1 commit
 20. 14 Oct, 1999 1 commit
 21. 29 Jun, 1999 2 commits
 22. 28 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Changes: · be3918c2
   David Byers authored
     Ask for priority when adding someone else to a conference.
     Allow priority 0 in kom-membership-default-priority
     kom-review-noconversion disables smileys
     Default membership priority is 'ask
   
   Internal:
     Menu and button support for new prioritize mode.
     Can add arbitrary title to any popup menu.
   
   Bug fixes:
     Printing the footer in kom-list-clients
     Aux-item-edit-menu in English strings
     Prefetching unreads is more stable.
     initiate-set-membership-type does not invalidate caches
   be3918c2
 23. 22 Jun, 1999 1 commit
 24. 14 Jun, 1999 1 commit
 25. 13 Jun, 1999 1 commit
 26. 10 Jun, 1999 1 commit
 27. 18 Feb, 1999 1 commit
 28. 15 Dec, 1998 1 commit
 29. 23 Jul, 1998 1 commit
 30. 14 Jun, 1998 1 commit
 31. 02 Jun, 1998 1 commit
 32. 28 Dec, 1997 1 commit
 33. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 34. 23 Oct, 1997 1 commit
 35. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 36. 18 Aug, 1997 1 commit
 37. 29 Jul, 1997 1 commit
 38. 15 Jul, 1997 1 commit
 39. 12 Jul, 1997 1 commit