1. 16 Aug, 2000 2 commits
 2. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 3. 11 Aug, 2000 2 commits
 4. 28 Jul, 2000 1 commit
 5. 24 Jul, 2000 1 commit
 6. 05 Jul, 2000 1 commit
 7. 03 Jul, 2000 1 commit
 8. 28 Jun, 2000 1 commit
 9. 02 Jun, 2000 1 commit
 10. 31 May, 2000 1 commit
 11. 30 May, 2000 1 commit
 12. 29 May, 2000 1 commit
 13. 28 May, 2000 1 commit
 14. 27 May, 2000 1 commit
 15. 26 May, 2000 1 commit
 16. 19 May, 2000 1 commit
 17. 04 May, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Synched strings. · dfbae223
   David Byers authored
   Copied thing-at-point-looking-at from thingatpt.el so we don't rely
   on internal functions in other packages.
   dfbae223
 18. 26 Mar, 2000 1 commit
 19. 15 Mar, 2000 2 commits
 20. 11 Mar, 2000 1 commit
 21. 25 Feb, 2000 1 commit
 22. 16 Feb, 2000 1 commit
 23. 10 Jan, 2000 1 commit
 24. 03 Dec, 1999 1 commit
 25. 02 Dec, 1999 2 commits
 26. 22 Nov, 1999 1 commit
 27. 21 Nov, 1999 1 commit
 28. 19 Nov, 1999 2 commits
 29. 17 Nov, 1999 1 commit
 30. 16 Oct, 1999 1 commit
 31. 14 Oct, 1999 2 commits
 32. 13 Oct, 1999 2 commits
 33. 11 Oct, 1999 1 commit