1. 18 Oct, 1999 1 commit
 2. 16 Oct, 1999 1 commit
 3. 13 Oct, 1999 2 commits
 4. 09 Oct, 1999 1 commit
 5. 25 Aug, 1999 1 commit
 6. 22 Aug, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Edit mode fixes: · 8a7aa1ae
   David Byers authored
   Try not to add same recipient twice
   Better default placement of recipients
   Don't allow texts with duplilcate recipients or no recipients
   
   Other fixes:
   New implementation of kom-next-kom and friends
   8a7aa1ae
 7. 09 Aug, 1999 1 commit
 8. 14 Jul, 1999 1 commit
 9. 29 Jun, 1999 1 commit
 10. 26 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes: · 544fb484
   David Byers authored
     initiate-get-unread-confs works
     Prioritize kind of works, sometimes
     Fixed bug in kom-review-stack
   
   Improvements:
     Use get-unread-confs at startup to speed things up a lot
     Do not get empty maps at startup
     Smileys at end of texts work :-)
     Passive memberships are almost fully supported
   544fb484
 11. 11 Jun, 1999 1 commit
 12. 11 Feb, 1999 1 commit
 13. 15 Dec, 1998 1 commit
 14. 02 Jun, 1998 1 commit
 15. 06 May, 1998 1 commit
 16. 28 Dec, 1997 1 commit
 17. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 18. 14 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
   David Byers authored
   	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
   
   	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
   	(lyskom-faces): Dito.
   
   	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
   	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
   	kommenterad författare som mottagare.
   2966484c
 19. 12 Nov, 1997 1 commit
 20. 23 Oct, 1997 1 commit
 21. 21 Sep, 1997 2 commits
 22. 16 Sep, 1997 1 commit
 23. 13 Sep, 1997 1 commit
 24. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 25. 29 Jul, 1997 1 commit
 26. 17 Jul, 1997 1 commit
 27. 15 Jul, 1997 1 commit
 28. 12 Jul, 1997 1 commit
 29. 11 Jul, 1997 2 commits
 30. 09 Jul, 1997 1 commit
 31. 02 Jul, 1997 1 commit
 32. 29 Jun, 1997 1 commit
 33. 15 Apr, 1997 1 commit
 34. 11 Mar, 1997 1 commit
 35. 08 Mar, 1997 1 commit
 36. 19 Feb, 1997 1 commit
 37. 07 Feb, 1997 1 commit