1. 06 Jul, 1997 1 commit
 2. 02 Jul, 1997 1 commit
 3. 29 Jun, 1997 1 commit
 4. 13 Mar, 1997 1 commit
 5. 12 Feb, 1997 1 commit
 6. 07 Feb, 1997 1 commit
 7. 31 Jan, 1997 1 commit
 8. 30 Dec, 1996 1 commit
 9. 24 Oct, 1996 1 commit
 10. 20 Oct, 1996 1 commit
 11. 11 Oct, 1996 1 commit
 12. 10 Oct, 1996 1 commit
 13. 06 Oct, 1996 1 commit
 14. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 15. 03 Oct, 1996 1 commit
 16. 02 Oct, 1996 1 commit
 17. 30 Sep, 1996 1 commit
 18. 29 Sep, 1996 1 commit
 19. 03 Sep, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
 20. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 21. 26 Aug, 1996 1 commit
 22. 22 Aug, 1996 1 commit
 23. 15 Aug, 1996 1 commit
 24. 14 Aug, 1996 1 commit
 25. 10 Aug, 1996 1 commit
 26. 06 Aug, 1996 1 commit
 27. 01 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
 28. 27 Jul, 1996 1 commit
 29. 25 Jul, 1996 2 commits
 30. 17 Jul, 1996 1 commit
 31. 09 Jul, 1996 1 commit
 32. 08 Jul, 1996 2 commits
 33. 30 Jun, 1996 1 commit
 34. 08 Jun, 1996 1 commit
 35. 06 Jun, 1996 1 commit
 36. 12 May, 1996 1 commit
 37. 29 Apr, 1996 1 commit
 38. 27 Apr, 1996 1 commit