1. 18 Dec, 1997 1 commit
 2. 16 Dec, 1997 1 commit
 3. 06 Dec, 1997 1 commit
 4. 04 Dec, 1997 1 commit
 5. 30 Nov, 1997 2 commits
  • David Byers's avatar
   4db47113
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 6. 14 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
   David Byers authored
   	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
   
   	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
   	(lyskom-faces): Dito.
   
   	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
   	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
   	kommenterad författare som mottagare.
   2966484c
 7. 12 Nov, 1997 3 commits
 8. 27 Oct, 1997 1 commit
 9. 24 Oct, 1997 1 commit
 10. 23 Oct, 1997 1 commit
 11. 12 Oct, 1997 1 commit
 12. 11 Oct, 1997 4 commits
 13. 10 Oct, 1997 1 commit
 14. 05 Oct, 1997 1 commit
 15. 28 Sep, 1997 1 commit
 16. 27 Sep, 1997 2 commits
 17. 26 Sep, 1997 2 commits
 18. 22 Sep, 1997 1 commit
 19. 21 Sep, 1997 3 commits
 20. 16 Sep, 1997 3 commits
 21. 13 Sep, 1997 1 commit
 22. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 23. 18 Aug, 1997 2 commits
 24. 12 Aug, 1997 1 commit
 25. 11 Aug, 1997 3 commits