1. 28 Dec, 1997 1 commit
 2. 30 Nov, 1997 2 commits
  • David Byers's avatar
   4db47113
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 3. 23 Oct, 1997 1 commit
 4. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 5. 13 Sep, 1997 1 commit
 6. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 7. 15 Jul, 1997 1 commit
 8. 12 Jul, 1997 1 commit
 9. 09 Jul, 1997 1 commit
 10. 03 Jul, 1997 1 commit
 11. 02 Jul, 1997 1 commit
 12. 29 Jun, 1997 1 commit
 13. 15 Apr, 1997 1 commit
 14. 08 Mar, 1997 1 commit
 15. 07 Feb, 1997 1 commit
 16. 31 Jan, 1997 1 commit
 17. 30 Dec, 1996 1 commit
 18. 28 Oct, 1996 1 commit
 19. 24 Oct, 1996 1 commit
 20. 20 Oct, 1996 1 commit
 21. 11 Oct, 1996 1 commit
 22. 10 Oct, 1996 1 commit
 23. 08 Oct, 1996 2 commits
 24. 06 Oct, 1996 1 commit
 25. 03 Oct, 1996 1 commit
 26. 30 Sep, 1996 1 commit
 27. 29 Sep, 1996 1 commit
 28. 25 Sep, 1996 1 commit
 29. 08 Sep, 1996 1 commit
 30. 03 Sep, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
 31. 29 Aug, 1996 1 commit
 32. 27 Aug, 1996 2 commits
 33. 14 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   Version 0.43.1 släppt. · 91ae9e91
   David Kågedal authored
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
   lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.
   91ae9e91
 34. 12 Aug, 1996 1 commit
 35. 11 Aug, 1996 1 commit
 36. 10 Aug, 1996 2 commits