1. 11 Mar, 2000 1 commit
 2. 25 Feb, 2000 1 commit
 3. 21 Feb, 2000 1 commit
 4. 02 Dec, 1999 1 commit
 5. 21 Nov, 1999 1 commit
 6. 19 Nov, 1999 1 commit
 7. 14 Oct, 1999 1 commit
 8. 29 Jun, 1999 2 commits
 9. 28 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Changes: · be3918c2
   David Byers authored
     Ask for priority when adding someone else to a conference.
     Allow priority 0 in kom-membership-default-priority
     kom-review-noconversion disables smileys
     Default membership priority is 'ask
   
   Internal:
     Menu and button support for new prioritize mode.
     Can add arbitrary title to any popup menu.
   
   Bug fixes:
     Printing the footer in kom-list-clients
     Aux-item-edit-menu in English strings
     Prefetching unreads is more stable.
     initiate-set-membership-type does not invalidate caches
   be3918c2
 10. 22 Jun, 1999 1 commit
 11. 14 Jun, 1999 1 commit
 12. 13 Jun, 1999 1 commit
 13. 10 Jun, 1999 1 commit
 14. 18 Feb, 1999 1 commit
 15. 15 Dec, 1998 1 commit
 16. 23 Jul, 1998 1 commit
 17. 14 Jun, 1998 1 commit
 18. 02 Jun, 1998 1 commit
 19. 28 Dec, 1997 1 commit
 20. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 21. 23 Oct, 1997 1 commit
 22. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 23. 18 Aug, 1997 1 commit
 24. 29 Jul, 1997 1 commit
 25. 15 Jul, 1997 1 commit
 26. 12 Jul, 1997 1 commit
 27. 11 Jul, 1997 1 commit
 28. 02 Jul, 1997 1 commit
 29. 29 Jun, 1997 1 commit
 30. 14 May, 1997 1 commit
 31. 07 Feb, 1997 1 commit
 32. 24 Oct, 1996 1 commit
 33. 08 Oct, 1996 3 commits
 34. 06 Oct, 1996 1 commit
 35. 03 Sep, 1996 1 commit
 36. 06 Aug, 1996 1 commit
 37. 08 May, 1996 1 commit