1. 15 Apr, 1997 1 commit
 2. 13 Feb, 1997 1 commit
 3. 07 Feb, 1997 2 commits
 4. 31 Jan, 1997 1 commit
 5. 10 Oct, 1996 1 commit
 6. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 7. 03 Oct, 1996 1 commit
 8. 29 Sep, 1996 1 commit
 9. 06 Aug, 1996 1 commit
 10. 02 Feb, 1996 1 commit
 11. 03 Aug, 1992 1 commit
 12. 01 Aug, 1992 1 commit
 13. 31 Jul, 1992 1 commit
 14. 30 Jul, 1992 2 commits
 15. 26 Jul, 1992 2 commits
 16. 15 Sep, 1991 1 commit
 17. 21 Aug, 1991 1 commit
 18. 12 Aug, 1991 1 commit