Elispklienten för LysKOM The LysKOM Elisp Client


[In English] [På svenska]
Faktaruta Quick Facts
Initiativtagare: Founder:
Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

Underhållare: Maintaners:
David Byers <byers@lysator.liu.se>
Johan Sundström <jhs@lysator.liu.se>
Ulrik Haugen <qha@lysator.liu.se>
Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>

Version: Oktober October

Status:
Stabil Stable
Utvecklas aktivt Actively developed
Används mycket Heavily used

Systemkrav: Requirements:
Gnu Emacs 21.x (rekommenderas) (recommended)
Gnu Emacs 20.7
XEmacs 21.4

Länkar Links
Download:
Alla versioner (FTP): All versions (FTP): Lysators FTP

Version 0.48:
Alla språk: All languages: tarfil, zipfil
Svenska: Swedish: tarfil, zipfil
Engelska: English: tarfil, zipfil
Linuxpaket: Linux packages: Debian
RedHat RPM


Dokumentation (föråldrad) Documentation (obsolete, Swedish)
Nybörjarintroduktion till LysKOM
Lisas lathund för kommandon i elispklienten
Den fullständiga dokumentationen
Ofta ställda frågor om elispklienten


Bugzilla:
http://bugzilla.lysator.liu.se/

CVS:
Lysator ViewCVS

Alla NEWS-filer: All NEWS files:
0.48 0.47.1 0.47 0.46.1 0.46 0.45.1 0.45 0.44.1 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39

Valid CSS 1.0 Valid XHTML 1.0