swedish-strings.el 50.9 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
;;;;;
;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991 Lysator Academic Computer Association.
;;;;;
;;;;; This file is part of the LysKOM server.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
;;;;; under the terms of the GNU General Public License as published by 
;;;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
;;;;; any later version.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;;;;; ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
;;;;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
;;;;; for more details.
;;;;; 
;;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;;; along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
;;;;; Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
;;;;; or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
;;;;; MA 02139, USA.
;;;;;
;;;;; Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. 
;;;;;
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
;;;; ================================================================
;;;; ================================================================
;;;;
;;;; File: swedish-strings.el
;;;;
;;;; This file contains all strings in the LysKOM elisp client.
;;;; Language: Swedish.
;;;;
;;;; ================================================================
;;;;


37
38
39
40
41
(setq lyskom-clientversion-long 
   (concat lyskom-clientversion-long
	   "$Id$\n"))


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
;;; ================================================================
;;; lyskom-edit-mode-map

(defvar lyskom-edit-mode-map nil
 "Mode map for LysKOM edit.")

;;; Set the keymap for lyskom-edit-mode

(if lyskom-edit-mode-map
  nil
 (setq lyskom-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
53
54
55
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-insert-prefix)
56
57
58
59
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c"	'lyskom-edit-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c]"	'lyskom-edit-review-prefix)
60
61
62
63
64
65
 ;; emacs 19
 (if (string-match "^19" emacs-version)
   (progn
	(define-key lyskom-edit-prefix [?\345] 'lyskom-edit-review-prefix)
	(define-key lyskom-edit-prefix [?\305] 'lyskom-edit-review-prefix)
	))
66
67
68
69
70
71
72
73
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci"	'lyskom-edit-insert-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-c"	'kom-edit-send)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ck"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-k"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}k"	'kom-edit-show-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cik"	'kom-edit-insert-commented)
74
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-y"	'kom-edit-insert-commented)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci1"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci2"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci3"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci4"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci5"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci6"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci7"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci8"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci9"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci "	'kom-edit-insert-text)
85
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-add-prefix)
86
87
88
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cam" 'kom-edit-add-recipient)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cak" 'kom-edit-add-copy)
89
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cae" 'kom-edit-add-copy)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))


(defvar lyskom-header-separator
 (substitute-command-keys
  "\\<lyskom-edit-mode-map>\
--- Skriv nedan. \
Skicka in=\\[kom-edit-send], \
Avbryt=\\[kom-edit-quit], \
Annat se \\[describe-mode] ---")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
100
101
102
 "*String to separate headers from text body.")


103
(defvar lyskom-header-subject "\304rende: "
104
105
106
 "*String to prompt for subject in the edit buffer.")


Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
107
108
109
110
111
112
113
(defconst lyskom-strings 
 '(
  ; From vars.el: 
  ; From komtypes.el: nil
  ; From clienttypes.el: nil
  ; From startup.el:
  (server-q . "Lyskom-server? (%#1s) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
114
  (try-connect . "LysKOM elisp-klient version %#1s.\nF\366rs\366ker koppla upp mot %#2s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
115
  (protocoll-error . "Protocol error. Servers says: %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
116
  (connection-done . "Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer \344r %#1s.\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
117
  (what-is-your-name . "Vad heter du? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
118
119
120
121
  (password . "L\366senord? ")
  (wrong-password . "Fel l\366sen.\n")
  (are-logged-in . "Du \344r nu inloggad. V\344nta ett tag.\n")
  (you-have-motd . "\nDu har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
122
123
  (presentation-encouragement . 
   "Du har ingen presentation. Det skulle vara trevligt om du skrev en.
124
Anv\344nd kommandot \304p. Om du inte vill skriva n\345gon presentation tryck fs.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
125
126

  (first-greeting . "%#1s
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
127
128
Det tycks vara f\366rsta g\345ngen du anv\344nder LysKOM. V\344lkommen!
Kontrollera att du stavat ditt namn r\344tt. Anv\344nd g\344rna ditt fullst\344ndiga
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
129
namn och organisation, t ex \"Eskil Block, FOA\". Om du stavat ditt namn
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
130
fel, eller vill \344ndra ditt namn, svara nej p\345 fr\345gan nedan.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
131

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
132
133
Observera att all information \344n s\345 l\344nge sparas s\345 att vem som helst
kan l\344sa den. Dock \344r l\366senordet krypterat.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
134

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
135
136
137
Om du \344r os\344ker p\345 hur man anv\344nder LysKOM kan du h\344mta en manual via
anonym ftp fr\345n ftp.lysator.liu.se. Fr\345ga din systemadministrat\366r om
du \344r os\344ker.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
138

139
  (is-name-correct . "\304r namnet %#1s korrekt? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
140
141
142
  (personal-password . "Ange ett personligt l\366sen: ")
  (repeat-password . "Repetera f\366r kontroll: ")
  (repeat-failure . "Du angav inte samma l\366senord b\344gge g\345ngerna.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
143
144
145

  (could-not-create-you . "Det gick inte att skapa personen.\n")
  (presentation-subject . "%#1s")
146
  (presentation-form . "Namn:\t\nAdress:\t\nStad:\t\nTelefon:
147
Email-adress:\n\nAnnat:\t")
148
  (presentation-help . "Du skriver just nu din presentation.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
149
  (not-present-anywhere . "Ej n\344rvarande i n\345got m\366te.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
150
151
152
153  ; From internal.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
154
155
  (shaky-tcp . "Nu n\345r jag inte servern. TCP/IP-f\366rbindelsen \344r skakig%#1s")
  (retrying-tcp . "Jag f\366rs\366ker igen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

  ; From parse.el:
  ; No entries.

  ; From services.el:
  ; No entries.

  ; From cache.el:
  ; No entries.

  ; From commands1.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
  (appreciation . "Du \344r mycket vacker och mycket klok. M\345nga \344lskar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med rikedom och f\345 stor lycka i ditt
liv. Var glad att just du \344r du. Det har du all anledning att vara.
Fantomen \366nskar dig en bra dag.\n\n")
  (abuse . "Du \344r mycket ful och mycket dum. M\345nga hatar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med sjukdomar och inte f\345 n\345gon som
helst lycka i ditt liv. Du borde verkligen ta dig samman och g\366ra n\345got av
ditt liv \344ven om det inte \344r mycket att starta med.
Guran vill helst s\344tta en giftpil i dig.\n\n")

  (what-conf-to-delete . "Vilket m\366te/person vill du utpl\345na: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
178
179
  (confirm-delete-pers-or-conf . "Ta bort %#1s %#2s? ")
  (the-pers . "personen")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
180
181
182
183
184
  (the-conf . "m\366tet")
  (deletion-not-confirmed . "Utpl\345ningen avbruten\n")
  (somebody-else-deleted-that-conf . "N\345gon annan tog precis bort m\366tet.\n")
  (conf-is-deleted . "Ok, nu \344r %#1s utpl\345nad.\n")
  (you-could-not-delete . "%#1s kunde inte utpl\345nas av dig.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
185

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
186
  (what-text-to-delete . "Vilket inl\344gg skall tas bort?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
187
188
  (deleting-text . "Radering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
189
190
191
  (presentation-for-whom . "Vilket m\366te/person? ")
  (somebody-deleted-that-conf . "N\345gon tog precis bort m\366tet.\n")
  (review-presentation-of . "\305terse presentation av %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
192
193
  (has-no-presentation . "%#1s har ingen presentation.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
194
  (have-to-read . "Du m\345ste l\344sa ett inl\344gg f\366rst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
195

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
196
197
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")
  (no-comment-to . "Det finns inget kommenterat inl\344gg att titta p\345.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
198
199

  (who-letter-to . "Vem vill du skicka brev till? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
200
  (has-motd . "%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
201
202
203
  (motd-persist-q . "Vill du fortfarande skicka brevet? ")

  (who-to-add . "Vem vill du addera? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
204
205
206
  (where-to-add . "Vilket m\366te skall han/hon adderas till? ")
  (where-to-add-self . "Vilket m\366te vill du bli medlem i? ")
  (priority-q . "Prioritet p\345 m\366tet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
207
208
209
  (done . "klart.\n")
  (nope . "Det gick inte.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
210
211
212
213
  (cant-find-supervisor . "Hittar inte organisat\366ren f\366r %#1s.\n")
  (is-read-protected-contact-supervisor . "%#1s \344r slutet.
Skicka ett brev till %#2s f\366r medlemsskap.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
214
  (conf-does-not-exist . "\nM\366tet finns inte.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
215
216

  (who-to-exclude . "Vem vill du utesluta? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
217
  (where-from-exclude . "Vilket m\366te skall han/hon uteslutas ifr\345n? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
218

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
219
  (leave-what-conf . "Vilket m\366te vill du g\345 ur? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
220

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
221
222
  (error-fetching-person . "Fel i personh\344mtningen\n")
  (error-fetching-conf . "Fel i m\366tesh\344mtningen.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
223

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
224
225
226
227
  (name-of-conf . "Vad ska m\366tet heta? ")
  (anyone-member . "F\345r vem som helst bli medlem? ")
  (secret-conf . "Hemligt m\366te? ")
  (comments-allowed . "F\345r man skriva kommentarer? ")
228
  (what-comment-no . "Kommentera text nummer: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
229
230
  (confusion-what-to-comment . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill kommentera.\n")
  (confusion-what-to-footnote . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill skriva en fotnot till.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
231

232
233
234
  (what-private-no . "Personligt svar till text nummer: ")
  (confusion-who-to-reply-to . "Jag f\366rst\345r inte vems inl\344gg du vill
 skriva ett privat svar till.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
235
  (confusion-what-to-answer-to . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill besvara.")
236
  (quit-in-spite-of-unsent . "Vill du avsluta sessionen trots os\344nt meddelande? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
237
238
239
  (really-quit . "Vill du verkligen avsluta sessionen? ")
  (session-ended . "
*****************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
240
Lyskom-sessionen \344r avslutad.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
241
*****************************\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
242
243
  (what-to-change-pres-you . "Vilket m\366te/person vill du \344ndra presentationen f\366r (dig sj\344lv): ")
  (who-to-put-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du s\344tta lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj\344lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
244

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
245
246
  (cant-get-conf-stat . "Kan ej h\344mta m\366tesstatus f\366r m\366tet.")
  (go-to-conf-p . "G\345 till m\366te: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
247
248
249
  (want-become-member . "Vill du bli medlem? ")
  (no-ok . "Nehej.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
250
  (who-to-remove-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du ta bort lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj{lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
251

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
252
253
  (conf-all-read . "%#1s - inga ol\344sta.\n")
  (no-in-conf . "Du \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
254

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
255
256
257
258
  (search-for-pers . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla personer) ")
  (search-for-conf . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla m\366ten) ")
  (name-to-be-changed . "Ange det namn som skall \344ndras: ")
  (no-such-conf-or-pers . "M\366tet eller personen finns ej.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
259
  (new-name . "Nytt namn: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
260
261
262
263
264
  (who-to-change-supervisor-for . "Vem vill du \344ndra organisat\366r f\366r? ")
  (new-supervisor . "Ny organisat\366r: ")
  (text-to-mark . "Vilket inl\344gg vill du markera? ")
  (text-to-unmark . "Vilket inl\344gg vill du avmarkera? ")
  (what-mark . "Vilken markering vill du s\344tta? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
265
266
267
  (unmarking-textno . "Avmarkering av text %#1d...")
  (marking-textno . "Markering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
268
269
270
271
272
  (new-passwd-again . "Mata in det nya l\366senordet igen f\366r kontroll: ")
  (what-mark-to-view . "Vilken markering vill du \345terse? ")
  (whos-passwd . "Vem vill du \344ndra l\366senord f\366r (dig sj\344lv)? ")
  (old-passwd . "Mata in ditt l\366senord: ")
  (new-passwd . "Mata in det nya l\366senordet: ")
273
  (changing-passwd . "\304ndrar l\366senordet...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
274
  (retype-dont-match . "L\366senorden \344r inte samma. G\366r om.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
275
  (palindrome . "(ett palindrom!) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
  (lyskom-name . "Anv\344ndare")
  (is-in-conf . "N\344rvarande i m\366te")
  (from-machine . "K\366r fr\345n")
  (is-doing . "G\366r")
  (text-to-add-recipient . "Vilket inl\344gg vill du addera mottagare till")
  (text-to-add-copy . "Vilket inl\344gg vill du addera en extra kopia till")
  (text-to-delete-recipient . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera mottagare fr\345n")
  (text-to-add-comment-to . "Vilket inl\344gg vill du addera en kommentar till")
  (text-to-delete-comment-from . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera en kommentar fr\345n")

  (where-on-list-q . "Placering p\345 listan? (0-%#1d) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
287
288
  (member-in-conf . "Bli medlem i %#1s...")
  (add-member-in . "Addera %#1s som medlem i %#2s...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
289
  (unsubscribe-to . "Uttr\344da ur %#1s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
290

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
291
  (exclude-from . "Utesluta %#1s fr\345n %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
292
293
294
295

  (unsubscribe-failed . "\nDet gick inte. %#1s var kanske aldrig medlem i %#2s?\n")

  (You . "Du")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
296
297
298
299
300
301
302
303
304
  (could-not-create-conf . "M\366tet \"%#1s\" kunde ej skapas.\nFelkod: %#2d.\n")
  (created-conf-no-name . "M\366te nummer %#1d %#2s, skapat.\n")
  (cant-read-textno . "Du f\345r inte l\344sa text %#1d")

  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (go-to-conf . "G\345 till %#1s.\n")
  (cant-go-to-his-mailbox . "Du f\345r inte g\345 till %#1ss brevl\345da.\n")
  (not-member-of-conf . "Du \344r inte medlem i %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
305
  (change-name-done . "\nKlart. Nytt namn: %#1s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
306
  (change-name-nope . "\nDet gick inte bra att \344ndra till %#1s.\nFelkod %#3d. %#2s.\n")
307
  (change-supervisor-from-to . "\304ndra organisat\366r f\366r %#1s till %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
308
  (change-supervisor-nope . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
309
   "\nDet gick inte. Kanske du inte f\345r \344ndra organisat\366r f\366r %#1s?\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
310
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
311
  (no-marked-texts . "Du har inga markerade inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
312
  (no-marked-texts-mark . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
313
314
315
316
317
318
   "Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n")
  (time-is . "Klockan \344r %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(enligt servern).\n")
  (total-users . "  Sammanlagt %#1d anv\344ndare.\n")
  (who-to-add-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som mottagare? ")
  (who-to-add-copy-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som kopiemottagare? ")
  (who-to-sub-q . "Vilket m\366te/person vill du subtrahera som mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
319
320

  (adding-name-as-recipient . "Adderar %#1s som mottagare till text %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
321
  (adding-name-as-copy . "Adderar %#1s som kopiemottagare till text %#2d...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
322
  (remove-name-as-recipient .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
323
324
325
   "Subtraherar %#1s som mottagare fr\345n text %#2d...")
  (text-to-add-q . "Vilket inl\344gg vill du addera som kommentar? ")
  (text-to-remove-q . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera som kommentar? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
326
327
  (add-comment-to . "Adderar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
  (sub-comment-to . "Subtraherar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
328
  (comment-keep-recpt-p ."Ska %#1s vara mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
329
330
331

  ; From commands2.el:

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
332
333
  (your-memberships . "Ditt medlemskap i olika KOM-m\366ten:\n")
  (memberships-header . "Senast inne	  Prio	Ol\344sta	M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
334
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
335
336
337
338
  (conf-for-status . "Vilket m\366te vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-conf . "M\366tet finns ej.")
  (status-record . "Status f\366r m\366te %#1s (%#2s) %#3s\n\n")
  (Mailbox . "Brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
339
340
341
342
343
  (Protected . "Skyddat")
  (no-comments . "original")
  (closed . "slutet")

  (created-by . "Skapat av person %#1s %#2s\n")
344
345
  (created-at . "Skapad:%35#1s\n")
  (members .  "Antal medlemmar: %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
346
347
348
  (garb-nice . "Livsl\344ngd p\345 inl\344gg (dagar):%14#1d\n")
  (lowest-local-no . "L\344gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
  (highest-local-no . "H\366gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
349
  (last-text-time . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
350
351
352
353
354
   "Tid f\366r senaste inl\344gg: %18#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (no-of-motd . "Lapp p\345 d\366rren i text nummer: %12#1d\n")
  (superconf-is-no-name . "Superm\366te:    %25#1d %#2s\n")
  (permitted-submitters-no-name . "Till\345tna f\366rfattare:%22#1d %#2s\n")
  (supervisor-is-no-name . "Organisat\366r:   %25#1d %#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
355
  (presentation-no . "Presentation:  %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
356
  (conf-has-motd . "\n%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
357
358

  (Everybody . "Alla")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
359
360
  (show-members-list-also-q . "Vill du se medlemslistan ocks\345? ")
  (conf-has-these-members . "\n%#1s har f\366ljande medlemmar:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
361
362
  (member-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (secret-membership . "*** Hemlig rad ***\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
363
364
365
  (pers-for-status . "Vem vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-pers . "Det finns ingen s\345dan person.")
  (pers-status-record . "Status f\366r person %#1s (%#2d)\n")
366
  (created-time . "Skapad:%34#1s\n\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
367
  (created-confs . "Skapade m\366ten:%27#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
368
  (created-persons . "Skapade personer:%24#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
369
370
371
372
  (created-texts . "Skapade texter:%26#1d\n")
  (created-lines . "Skapade rader:%27#1d\n")
  (created-chars . "Antal skapade tecken:%20#1d\n")
  (no-of-sessions . "Antal sessioner:%25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
373
  (present-time-d-h-m-s . "N\344rvarotid:%19#1d d %02#2d:%02#3d:%02#4d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
374
  (last-log-in . "Senast inne:%29#1s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
375
  (user-name . "Anv\344ndare: %30#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
376

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
377
378
379
380
381
  (read-texts . "L\344sta texter:%28#1d\n")
  (time-for-last-letter . "Tid f\366r senaste brev:%20#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (superconf . "Superm\366te:%31#1d %#2s\n")
  (supervisor . "Organisat\366r:%29#1d %#2s\n")
  (member-of-confs . "Medlem i (antal m\366ten):%18#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
382
  (presentation . "Presentation:  %24#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
383
384
385
  (show-membership-list-also-q . "Vill du se vilka m\366ten personen \344r medlem i ocks\345? ")
  (not-allowed-see-confs . "Du f\345r inte se vilka m\366ten %#1s \344r medlem i.\n")
  (is-member-of . "\n%#1s \344r medlem i f\366ljande m\366ten:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
386
387
  (membership-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (who-to-send-message-to . "Vem vill du skicka meddelandet till? (Alla) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
388
  (his-total-unread . "\n%#1s har totalt %#2d ol\344sta.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
389
  (message-prompt . "Meddelande: ")
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
  (message-sent-to-user . 
"================================================================
Ditt meddelande till %#2s:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-sent-to-all . 
"================================================================
Ditt allm\344nna meddelande l\366d:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
404
405
  (message-nope .
 "Du kunde inte skicka meddelandet. Mottagaren var kanske inte inloggad.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
406
407
  (only-last . "Endast l\344sa senaste (0 - %#1d) i %#2s? ")
  (only-error . "N\345t gick galet. Sorry.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
408

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
409
410
  (you-have-unreads . "Du har %#1d ol\344sta inl\344gg i %#2s\n")
  (you-have-an-unread . "Du har 1 ol\344st inl\344gg i %#1s\n")
411
412
  (you-have-unreads-special . "Du har %#1d okommenterade inl\344gg i %#2s\n")
  (you-have-an-unread-special . "Du har 1 okommenterat inl\344gg i %#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
413
  (you-have-read-everything . "Du har sett alla nyheter\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
414
415
  (total-unreads . "\nDu har %#1d ol\344sta inl\344gg.\n")
  (total-unread . "\nDu har 1 ol\344st inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
416
  (waiting-for-anything .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
417
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i vilket m\366te som helst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
418
  (waiting-higher-than . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
419
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i ett m\366te med h\366gre prioritet \344n %#1d.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
420

421
  (have-to-be-in-conf-with-unread . "Du m\345ste g\345 till ett icketomt m\366te f\366rst.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
422
  (Texts . "Inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
423
424
  (Date . "Datum")
  (Lines . "Rader")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
425
  (Author . " F\366rfattare")
426
  (Subject . " \304rende")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
427
  (could-not-read . "Du fick inte l\344sa denna text (%#1d).\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
428
429
430
431
  (multiple-choice . "Flera alternativ finns.")
  (does-not-exist . "Detta kommando finns inte.")

  ; Only people fixing bugs or recieving bugg-reports should change these:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
432
433
  (buggreport-compilestart . "Skapar buggrapporten...")
  (buggreport-compileend . "Skapar buggrapporten...klart")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
434
  (buggreport-description . "Detta gjorde jag:
435
(Fyll i dina kommentarer)\n\n\n
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
Bland informationen nedan finns ocks\345 en lista p\345 de 100 sist tryckta
tangenterna i din emacs. Om du nyligen loggat in kan den inneh\345lla ditt
lyskoml\366senord. Titta igenom den och \344ndra det som \344r ditt l\366senord
till * * * eller m i t t l \366 s e n eller n\345got annat l\344mpligt.

N\344r du skrivit klart skall du skicka in din buggrapport till LysKOMs
elispklientutvecklare. Det sker antingen:
* med email till bug-lyskom@lysator.liu.se
* med vanligt brev till:
\tLysator
\tc/o ISY
\tLink\366ping University
\tS-581 83 Linkoping
\tSWEDEN.

M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
452
453
  (buggreport-internals . "LysKOMs interna information:\n\n")
  (buggreport-version . "lyskom-version:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
454
455
456
  (buggreport-emacs-version . "emacs-version:")
  (buggreport-system-id . "system-id:")
  (buggreport-ctl-arrow-doc . "ctrl-doc:")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
457
  (buggreport-unparsed . "\nlyskom-unparsed-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
458
  (buggreport-command-keys . "Nyss tryckta tangenter:")
459
  (buggreport-backtrace . "\n*Backtrace*:\n%#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
460
  (buggreport-communications . "\nlyskom-debug-communications-to-buffer-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
461
  (buggreport-all-kom-variables . "\n\nAndra variabler:\n***** *********")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
462
  (buggreport-instead-of-byte-comp . "byte-code(\"byte-string\"")
463
  (buggreport-subject . "Bugg-rapport elisp-klienten version %#1s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
464
465


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
466
467
468
  (not-logged-in . "Du \344r inte inloggad. ")
  (name-is-not-in-conf . "%#1s \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
  (name-is-in-conf . "%#1s \344r n\344rvarande i\n%#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
469
  (connected-during . "Uppkopplingstid: %#1d sekunder.\n")
inge's avatar
inge committed
470

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
471
472
473
474
  (conf-to-set-permitted-submitters-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta till\345tna f\366rfattare f\366r? ")
  (conf-to-set-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta superm\366te f\366r? ")
  (new-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du ha som superm\366te? ")
  (new-permitted-submitters-q . "M\366te med till\345tna f\366rfattare till %#1s? (alla) ")
475
  (super-conf-for-is . "\304ndra superm\366te f\366r %#1s till %#2s...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
476
477
478
479
480
  (permitted-submitters-removed-for-conf . "Till\345t alla f\366rfattare i m\366te %#1s...")
  (submitters-conf-for-is . "\304ndra till\345tna f\366rfattare f\366r m\366te %#1s till\nmedlemmarna i %#2s...")

  (conf-to-set-garb-nice-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta livsl\344ngd f\366r? ")
  (new-garb-nice-q . "Vilket v\344rde vill du s\344tta livsl\344ngden till? ")
481
  (garb-nice-for-is . "\304ndra livsl\344ngden f\366r %#1s till %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
482

483
  (really-shutdown . "\304r du s\344ker p\345 att du vill st\344nga av servern? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
484
485
486
487
488
  (closing-server . "St\344nga av servern...")
  (administrator . "administrat\366r")
  (no-longer-administrator . "en normal anv\344ndare igen")
  (you-are-now . "Ok, du k\366r nu som %#1s.\n")
  (setting-motd . "S\344tter loginmeddelandet till text %#1d.\n")
489
  (set-motd-success . "Du har satt ett nytt loginmeddelande.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
490
  (set-motd-failed . "Det gick inte. Du var kanske inte administrat\366r.\n")
491
492
  (removing-motd . "Tar bort loginmeddelandet.\n")
  (removed-motd . "Du har tagit bort loginmeddelandet.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
493
494
  (who-to-throw-out . "Vilken session vill du kasta ut? ")
  (throwing-out . "Kastar nu ut session %#1d... ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
495
  (postpone-prompt . "Hur lite vill du l\344sa nu? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
496
497
498

  ; From review.el:
  (latest-n . "senaste %#1d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
499
  (first-n . "f\366rsta %#1d")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
500
  (info-by-whom . "%#1s av vem: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
  (info-to-conf . "%#1s till m\366te: ")
  (info-by-to . "%#1s av %#2s till %#3s fram\345t.")
  (all-confs . "alla m\366ten")
  (no-get-conf . "Du f\345r inte h\344mta m\366tet.\n")
  (no-get-pers . "Du f\345r inte h\344mta personen.\n")
  (no-review-info . "Ej till\345tet \345terse %#1s\n")
  (review-info . "\305terse %#1s\n")
  (you-review . "Du \345terser nu %#1s.\n")
  (read-text-first . "Du m\345ste l\344sa en text f\366rst.\n")
  (cannot-read-last-text . "Du kan inte l\344sa den senast l\344sta texten.\n")
  (review-n-texts . "\305terse %#1d inl\344gg.\n")
  (review-marked . "\305terse %#1d markerade.\n")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d")
  (review-one-comment . "\305terse en kommentar till inl\344gg %#1d.\n")
515
  (review-many-comments . "\304terse %#2d kommentarer till inl\344gg %#1d.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
516
  (read-normally-read . "Hur m\345nga vill du se igen?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
517
518

  ; From edit-text.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
519
  (press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c f\366r att skicka in texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
520
521
  (recipient . "Mottagare:")
  (carbon-copy . "Extra kopia:")
522
  (text-mass . "%#4s%#1s\n%#2s\n%#3s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
523
  (comment-to-by . "%#1s till text %#2d%#3s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
524
  (already-sent . "Du har redan skickat denna text en g\345ng. S\344nd \344nd\345? ")
525
  (subject . "\304rende: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
526
527
  (which-text-include . "Vilken text skall vi inkludera? ")
  (added-recipient . "Mottagare som skall adderas: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
528
529
530
  (added-carbon-copy . "Extra kopia till m\366te: ")
  (conf-has-motd-no . "M\366tet har en lapp p\345 d\366rren. (%#1d)\n\n%#2s")
  (still-want-to-add . "Vill du fortfarande addera m\366tet? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
531
  (could-not-create-text . "\nTexten kunde ej skapas. Felet: %#2s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
532
  (no-get-text . "Du fick inte h\344mta texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
533
534
535
536
537
538
539


  ; From view-text.el:
  (line . " /1 rad/ ")
  (lines ." /%#1d rader/ ")

  (marked-by-you . "Markerad av dig.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
540
  (marked-by-you-and-one . "Markerad av dig och n\345gon annan.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
  (marked-by-you-and-several . "Markerad av dig och %#1d andra.\n")
  (marked-by-one . "Markerad av 1 person.\n")
  (marked-by-several . "Markerad av %#1d personer.\n")

;; The format of this function should coincide with the format of the 
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.

; used by lyskom-print-time
  (time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ")
; used by lyskom-return-time
  (time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
552
  (no-such-text-no . "Det finns ingen s\345dan text. (%#1d)\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
553

554
  (head-Subject . "\304rende: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
555
556
  (Recipient . "Mottagare")
  (Extra-recipient . "Extra kopia")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
557
558
  (send-at . "  S\344nt:   %#1s\n")
  (sent-by . "  S\344nt av ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
  (recieved-at . "  Mottaget: %#1s\n")
  (written-by . "av %#1s")
  (comment-to-text-by . "Kommentar till text %#1d %#2s\n")
  (footnote-to-text-by . "Fotnot till text %#1d %#2s\n")
  (comment-in-text-by . "Kommentar i text %#1d %#2s\n")
  (footnote-in-text-by . "Fotnot i text %#1d %#2s\n")

  ; From async.el:

  (name-has-changed-to-name . "%#1s har nu bytt namn till %#2s")
  (name-has-changed-to-name-r . "%#1s har nu bytt namn till %#2s\n")
570
  (you-changed-name-to . "Nu har du bytt namn till %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
571
572
573
  (database-sync . "Databasen synkas.")
  (lyskom-is-full . "\
===========================================================
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
574
575
576
Meddelande fr\345n LysKOM-systemet: N\345gon f\366rs\366kte koppla upp,
men misslyckades eftersom alla tillg\344ngliga f\366rbindelser \344r
upptagna. Logga ut och kom tillbaks senare om du v\344ntar nu.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
577
===========================================================\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
578
579
580
581
582
  (has-entered . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.")
  (has-entered-r . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.\n")
  (has-left . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.")
  (has-left-r . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.\n")
  (unknown . "ok\344nd")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
583

584
585
  (message-broadcast . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
586
Allm\344nt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
587
588
589
590
591
592

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-from . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
593
Personligt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
594
595
596
597

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
598
  (text-is-created . "Text %#1d \344r skapad!")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
599
600
601
602
603
604
605


  ; From completing-read.el:

  (person-or-conf-no-regexp . "\\`[ \t]*[mpMP]\\w*[ \t]+\\([0-9]+\\)\\'")

  ; From prioritize.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
606
607
608
609
  (cannot-get-membership . "Kan ej h\344mta medlemsskap f\366r dig.")
  (cannot-get-pers-stat . "Kan ej h\344mta personstatus f\366r dig.")
  (your-membship . "Ditt medlemsskap i olika KOM-m\366ten:
 Prio M\366tesnr M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
610
  (prio-row . " %5#1d%5#2d %#3s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
611
612
613
614
615
  (too-high-goto-2 . "Du st\345r f\366r h\366gt upp. G\345 ner till rad 2.")
  (too-low-go-up . "Du kan inte pusha sista raden. G\345 upp en rad.")
  (all-confs-popped . "Alla m\366ten \344r poppade.")
  (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Sorry. D\366da bufferten.")
  (new-priority . "Ny prioritet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
616
617
618
  (new-prio . "%6#1d")

  ; From flags.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
619
  (saving-settings . "Sparar inst\344llningarna")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
620
  (hang-on . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
621
  (could-not-create-area . "Kunde ej skapa texten.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
622
  (could-not-set-user-area . "Kunde ej st\344lla om user-arean. Servern s\344ger felmeddelande: %#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
623
624
625
626
627
628
629
  (you-dont-exist . "Du finns inte.\n")

  ; From elib-string.el:
  ; No entries.

  ; From lyskom-rest.el:

630
  (mode-line-unread . " Ol\344sta")
631

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
632
633
  (error-code . "Felkod %#2d: %#1s.\n")
  (extended-command . "LysKOM: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
  (wait-for-server . "LysKOM v\344ntar p\345 svar fr\345n servern. V\344nta tills du f\345r en prompt.\n")
  (review-text-q . "\305terse text nummer: ")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")

  (completely-read-conf . "Du har sett alla texter i detta m\366te.\n")
  (not-in-any-conf . "Du l\344ser inte n\345got m\366te just nu.\n")

  (all-conf-unread-r . "Du har l\344st ut alla m\366ten.\n")
  (all-conf-unread-s . "Du har l\344st ut alla m\366ten. ")
  (one-unread . " - 1 ol\344st\n")
  (several-unread . " - %#1d ol\344sta\n")

  (save-on-file-q . "Spara inl\344gg p\345 fil: (%#1s) ")
  (wait-for-prompt . "V\344nta p\345 prompten!")
  (go-to-pri-conf-prompt . "G\345 till n\344sta prioriterade m\366te")
  (read-pri-text-conf . "L\344sa n\344sta prioriterade text")
  (review-next-text-prompt . "\305terse n\344sta text")
  (review-next-comment-prompt . "\305terse n\344sta kommentar")
  (review-next-marked-prompt . "\305terse n\344sta markerade")
  (read-next-letter-prompt . "L\344sa n\344sta brev")
  (read-next-footnote-prompt . "L\344sa n\344sta fotnot")
  (read-next-comment-prompt . "L\344sa n\344sta kommentar")
  (read-next-text-prompt . "L\344sa n\344sta text")
  (go-to-conf-of-marked-prompt . "\305terse (n\344sta) markerade")
  (go-to-next-conf-prompt . "G\345 till n\344sta m\366te")
  (go-to-your-mailbox-prompt . "G\345 till din brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
  (the-command . "Kommandot:%#1s")
  (error-in-do-when-starting . "Fel i din kom-do-when-starting. %#1s\n")

  (give-a-number . "Mata in ett tal: ")

  (yes-regexp . "\\`[jJ][aA]\\'")
  (no-regexp . "\\`[nN][eE][jJ]\\'")
  (yes-or-no-nag . "Svara bara ja eller nej.")
  (yes-or-no . "(ja eller nej) ")

670
  (y-or-n-instring . "jJnN")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
671
672
  (j-or-n-nag . "Svara bara j eller n. ")
  (j-or-n . "(j eller n) ")
673
  (y-instring . "jJ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
674
675

  (person-does-not-exist . "Person %#1d (finns inte).")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
676
  (conf-does-not-exist . "M\366te %#1d (finns inte).")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
677

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
678
  (process-signal . "Signal fr\345n processen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
679
680
  (closed-connection . "
**************************************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
681
Lyskom-sessionen onormalt st\344ngd.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
682
Felmeddelande: %#1s**************************************************")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
683
  (error-not-found . "Fel nummer %#1d. Ingen klartextf\366rklaring finns.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
684
685

  ; Useful in more place than one:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
686
687
688
  (illegal-command . "Otill\345tet kommando.\n")
  (no-such-text . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.\n")
  (no-such-text-m . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
689
690
  (everybody . "alla")
  (anybody . "vem som helst")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
691
692
693
  (forward . "fram\345t")
  (backward . "bak\345t")
  (wait . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
694
695
696
  (comment . "Kommentar")
  (footnote . "Fotnot")
  (by . " av %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
697
  (text-created . "Text nummer %#1d \344r skapad.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
  )
 "Assoc list containing pairs of atoms and strings");;; ================================================================
;;;       The commands and their associated functions


(defconst lyskom-commands
 '(
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
709
710
  (describe-mode       "Hj\344lp")
  (kom-slow-mode       "L\345ngsamma kommandon")
711
  (kom-quick-mode       "Snabba kommandon")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
712
713
714
715
  (kom-send-message      "S\344nda meddelande")
  (kom-create-conf		"Skapa m\366te")
  (kom-delete-conf      "Utpl\345na")
  (kom-delete-text      "Radera inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
716
  (kom-display-time		"Se tiden")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
717
718
719
720
  (kom-go-to-conf		"G\345 till m\366te")
  (kom-go-to-next-conf	"G\345 till n\344sta m\366te")
  (kom-jump			"Hoppa \366ver alla kommentarer")
  (kom-list-conferences 	"Lista m\366ten") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
721
722
723
  (kom-list-persons		"Lista personer")
  (kom-list-news       "Lista nyheter")
  (kom-membership		"Lista medlemsskap")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
724
725
726
727
728
729
730
  (kom-postpone		"Uppskjuta l\344sning")
  (kom-prioritize		"Prioritera m\366ten")
  (kom-status-person		"Status (f\366r) person")
  (kom-status-conf		"Status (f\366r) m\366te")
  (kom-add-self		"Bli medlem i m\366te")
  (kom-list-summary		"Lista \344renden")
  (kom-sub-self        "Uttr\344da ur m\366te")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
731
  (kom-quit			"Sluta")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
732
733
734
735
736
737
738
  (kom-recover		"\305terstarta kom") 
  (kom-start-anew		"B\366rja med nytt namn")
  (kom-view			"\305terse inl\344gg")
  (kom-find-root-review	"\305terse tr\344d")
  (kom-review-comments	"\305terse alla kommentarer")
  (kom-review-tree		"\305terse alla kommentarer rekursivt")
  (kom-review-clear      "\305terse hoppa")
739
  (kom-review-last-normally-read
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
   				"\305terse igen")
  (kom-review-noconversion  "\305terse omodifierat")
  (kom-review-next      "\305terse n\344sta")
  (kom-find-root		"\305terse urinl\344gget")
  (kom-review-by-to      "\305terse senaste")
  (kom-view-commented-text  "\305terse det kommenterade")
  (kom-review-stack      "\305terse lista")
  (kom-review-presentation  "\305terse presentation")
  (kom-review-backward    "(\305terse) Bakl\344nges")
  (kom-view-next-text		"L\344sa n\344sta inl\344gg")
  (kom-who-is-on		"Vilka \344r inloggade") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
751
  (kom-display-who-buffer	"Visa vilkalistan")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
752
753
754
755
  (kom-busy-wait		"V\344nta p\345 ett inl\344gg")
  (kom-write-comment		"Kommentera inl\344gget")
  (kom-comment-previous	"Kommentera f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-write-footnote     "Fotnot till inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
756
  (kom-private-answer     "Personligt svar")
757
  (kom-private-answer-previous
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
758
759
760
   "Personligt svar p\345 f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-set-unread		"Endast l\344sa senaste")
  (kom-write-text		"Skriva ett inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
761
  (kom-send-letter		"Skicka brev")
762
763
764
765
  (kom-change-name		"\304ndra namn")
  (kom-change-password    "\304ndra l\366senord")
  (kom-change-supervisor	"\304ndra organisat\366r")
  (kom-change-presentation	"\304ndra presentation")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
766
767
768
769
770
771
  (kom-get-appreciation    "F\345 uppmuntran")
  (kom-get-abuse       "F\345 sk\344ll")
  (kom-mark-text       "Markera (inl\344gg)")
  (kom-unmark-text      "Avmarkera (inl\344gg)")
  (kom-review-marked-texts  "\305terse markerade")
  (kom-review-all-marked-texts "\305terse alla markerade")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
772
  (kom-add-recipient     "Addera mottagare")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
773
  (kom-add-copy		"Addera extra kopiemottagare")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
774
775
776
777
778
  (kom-sub-recipient     "Subtrahera mottagare")
  (kom-add-comment		"Addera kommentar")
  (kom-sub-comment		"Subtrahera kommentar")
  (kom-add-member		"Addera medlem")
  (kom-sub-member       "Uteslut medlem")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
779
  (kom-change-conf-motd	"S\344tt lapp p\345 d\366rren")
780
781
  (kom-set-garb-nice     "\304ndra livsl\344ngd")
  (kom-set-super-conf     "\304ndra superm\366te")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
782
783
784
  (kom-set-permitted-submitters "\304ndra till\345tna f\366rfattare")
  (kom-unset-conf-motd	"Ta bort lapp p\345 d\366rren")
  (kom-save-text		"Spara text (p\345 fil)")
785
  (kom-edit-options		"\304ndra variabler")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
786
787
788
789
  (kom-shutdown-server    "St\344ng av servern")
  (kom-enable-adm-caps    "\326verg\345 till administrat\366rsmod")
  (kom-disable-adm-caps    "\326verg\345 till normalmod")
  (kom-set-motd        "S\344tt loginmeddelande")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
790
791
  (kom-remove-motd      "Ta bort loginmeddelande")
  (kom-force-logout      "Kasta ut en session")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
792
793
794
  (kom-list-files		"Lista filarean")
  (kom-put-file		"Ladda upp fil")
  (kom-get-file		"Ladda ner fil")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
  )
 "A list of LysKOM-commands that the extended parser understands.")


(defvar lyskom-text-start "
[0-9]+ 199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] /[0-9]+ rad\\(er\\)?/ "
 "Regexp matching beginning of a text in lyskom buffer.
Cf. paragraph-start.")


(if lyskom-mode-map
  nil
 (setq lyskom-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-mode-map)
809
810
811
812
813
814
 (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-change-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-next-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-list-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-get-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-S-prefix)
815
 (define-key lyskom-mode-map "{" 'lyskom-change-prefix) ; krullar
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
816
817
818
 (define-key lyskom-mode-map "[" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "}" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "]" 'lyskom-review-prefix)
819
820
 (define-key lyskom-mode-map "\344" 'lyskom-change-prefix) ; 8-bit keymap
 (define-key lyskom-mode-map "\304" 'lyskom-change-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
821
822
 (define-key lyskom-mode-map "\345" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\305" 'lyskom-review-prefix)
823
824
825
 (define-key lyskom-mode-map "\033{" 'lyskom-change-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033[" 'lyskom-change-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "\033}" 'lyskom-review-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
826
 (define-key lyskom-mode-map "\033]" 'lyskom-review-prefix) 
827

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
828
829
830
831
832
 (define-key lyskom-mode-map "f" 'lyskom-get-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)

833
834
835
 ;; emacs 19
 (if (string-match "^19" emacs-version)
   (progn
836
837
838
839
	(define-key lyskom-mode-map [?\344] 'lyskom-change-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [?\304] 'lyskom-change-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [?\345] 'lyskom-review-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [?\305] 'lyskom-review-prefix)
840
841
842
843

	(define-key lyskom-mode-map [?l ?\344] 'kom-list-summary)
	(define-key lyskom-mode-map [?l ?\304] 'kom-list-summary)
	))
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
	;(define-key lyskom-mode-map "vi" 'vilka)

 ; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
 (define-key lyskom-mode-map "{?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "f?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "n?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "l?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "s?" 'lyskom-help)
 

 (define-key lyskom-mode-map "e" 'kom-set-unread)
 (define-key lyskom-mode-map "a" 'kom-extended-command)
 (define-key lyskom-mode-map " " 'kom-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
860
 (define-key lyskom-mode-map "j" 'kom-page-next-command)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
861
862
863
864
865
866
867
868
869

 (define-key lyskom-mode-map "?" 'describe-mode)
 (define-key lyskom-mode-map "b" 'kom-send-letter)
 (define-key lyskom-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "i" 'kom-write-text)
 (define-key lyskom-mode-map "k" 'kom-write-comment)
 (define-key lyskom-mode-map "K" 'kom-comment-previous)
 (define-key lyskom-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
 (define-key lyskom-mode-map "p" 'kom-private-answer)
870
 (define-key lyskom-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
 (define-key lyskom-mode-map "h" 'kom-jump)
 (define-key lyskom-mode-map "lm" 'kom-list-conferences)
 (define-key lyskom-mode-map "ln" 'kom-list-news)
 (define-key lyskom-mode-map "lN" 'kom-list-news-old)
 (define-key lyskom-mode-map "lp" 'kom-list-persons)
 (define-key lyskom-mode-map "ls" 'kom-membership)
 (define-key lyskom-mode-map "l{" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\344" 'kom-list-summary) ; 8-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\304" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\033{" 'kom-list-summary) ; 7(8)-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\033[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "m" 'kom-add-self)
 (define-key lyskom-mode-map "M" 'kom-mark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "A" 'kom-unmark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "ni" 'kom-view-next-new-text)
 (define-key lyskom-mode-map "nm" 'kom-go-to-next-conf)
888
 (define-key lyskom-mode-map "nl" 'kom-next-kom)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
889
890
 (define-key lyskom-mode-map "S" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "q" 'kom-quit)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
891
 (define-key lyskom-mode-map "z" 'kom-bury)
892
 ;; (define-key lyskom-mode-map "r" 'kom-recover)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
 (define-key lyskom-mode-map "t" 'kom-display-time)
 (define-key lyskom-mode-map "fu" 'kom-get-appreciation)
 (define-key lyskom-mode-map "fs" 'kom-get-abuse)
 (define-key lyskom-mode-map "v" 'kom-who-is-on)
 (define-key lyskom-mode-map "V" 'kom-busy-wait)
 (define-key lyskom-mode-map "{p" 'kom-change-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "} " 'kom-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}0" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}1" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}2" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}3" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}4" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}5" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}6" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}7" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}8" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}9" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}k" 'kom-view-commented-text)
 (define-key lyskom-mode-map "}a?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}ak" 'kom-review-comments)
 (define-key lyskom-mode-map "}ar" 'kom-review-tree)
 (define-key lyskom-mode-map "}h" 'kom-review-clear)
915
 (define-key lyskom-mode-map "}i" 'kom-review-last-normally-read)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
916
 (define-key lyskom-mode-map "}n" 'kom-review-next)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
917
 (define-key lyskom-mode-map "}o" 'kom-review-noconversion)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
918
 (define-key lyskom-mode-map "}r" 'kom-find-root)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
919
 (define-key lyskom-mode-map "}u" 'kom-find-root)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
 (define-key lyskom-mode-map "}s" 'kom-review-by-to)
 (define-key lyskom-mode-map "B" 'kom-review-backward)
 (define-key lyskom-mode-map "}l" 'kom-review-stack)
 (define-key lyskom-mode-map "}p" 'kom-review-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "}t" 'kom-find-root-review)
 (define-key lyskom-mode-map "}m" 'kom-review-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "}am" 'kom-review-all-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "sm" 'kom-status-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "sp" 'kom-status-person)

 ;; Running in buffer

 (define-key lyskom-mode-map "\033p" 'backward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "\033n" 'forward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "st" 'kom-save-text)

 (define-key lyskom-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
)


940

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
(defvar lyskom-prioritize-mode-map nil
 "Keymap used in lyskom-prioritize-mode.")


(if lyskom-prioritize-mode-map
  nil
 (setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-prioritize-mode-map)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'previous-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map " "  'next-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-k" 'kom-prioritize-kill)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-y" 'kom-prioritize-yank)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "p"   'kom-prioritize-set-priority)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "q"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "S"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "u"   'kom-prioritize-move-up)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "n"   'kom-prioritize-move-down)
)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
960
961

;;;; ================================================================
962
963
964
965
;;;; Tell phrases should really be configured with the default
;;;; language used at the server and not for person reading if they
;;;; happens to differ. This is of coarse because they are sent to the
;;;; server for everybody else to see.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
966
967
968
969
970

;;;; Aronsson was here 4 DEC 1990, thus creating version 0.18
					; Created *-tell-*


971
972
;;;; kom-tell-phrases 

973
;;; To coders of the elisp-client:
974
975
976
;;; if you change kom-tell-phrases here, make sure the list of valid
;;; keywords is updated it in vars.el.
;;; lyskom-tell-phrases-validation-keyword-list, lyskom-tell-phrases-validate
977

978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
(defvar kom-tell-phrases 
 '(
  (kom-tell-silence		"") ; Why ?
  (kom-tell-send		"F\366rs\366ker l\344gga in en text.")
  (kom-tell-login		"Loggar in.")
  (kom-tell-read		"L\344ser.")
  (kom-tell-1st-pres		"Skriver den f\366rsta presentationen.")
  (kom-tell-write-comment	"Skriver en kommentar.")
  (kom-tell-write-footnote	"Skriver en fotnot.")
  (kom-tell-write-letter	"Skriver ett brev.")
  (kom-tell-write-reply	"Skriver ett privat svar.")
  (kom-tell-write-text	"Skriver inl\344gg.")
  (kom-tell-conf-pres		"Skriver presentation f\366r ett nytt m\366te.")
991
  (kom-tell-recover		"\305terstartar kom. Suck.")
992
993
994
995
996
997
  (kom-tell-wait		"V\344ntar.")
  (kom-tell-regret		"\305ngrar sig och sl\344nger inl\344gget.")
  (kom-tell-review		"\305terser.")
  (kom-tell-change-name    "\304ndrar sitt namn till n\345got annat.")
  (kom-tell-change-supervisor "\304ndrar organisat\366r f\366r n\345got.")
  (kom-tell-next-lyskom    "Hoppar till ett annat LysKOM.")
998
999
  (kom-tell-is-back		"\304r tillbaka.")
  (kom-tell-is-idle		"Har inte r\366rt lyskom p\345 en bra stund.")
1000
  )
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1001
 "These texts are used as arguments to lyskom-tell-server.
1002
1003
The variable kom-mercial defaults to kom-tell-wait.
Users are encouraged to change this dictionary for fun.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015


;; Placed here because this must NOT be evaluated before 
;; kom-tell-phrases is defined:

(defvar kom-mercial (car (cdr (assoc 'kom-tell-wait kom-tell-phrases)))
 "*When the user has seen all texts and has reached the view-time prompt,
this string is used as the argument to lyskom-tell-server.
Users are encouraged to use their best sense of humor.")


(defconst lyskom-error-texts
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1016
 '((0 . "Inget fel har intr\344ffat")
1017
  (2 . "\304nnu ej implementerat")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
  (3 . "Inte l\344ngre implementerat")
  (4 . "Felaktigt l\366senord")
  (5 . "Str\344ngen f\366r l\345ng")
  (6 . "Du \344r inte inloggad")
  (7 . "Ingen f\345r logga in i LysKOM just nu")
  (8 . "Du f\366rs\366kte anv\344nda m\366te nummer 0")
  (9 . "Odefinierat eller hemligt m\366te")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1025
  (10 . "Odefinierad eller hemlig person")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1026
1027
1028
1029
  (11 . "Ingen skriv- eller l\344sr\344ttighet")
  (12 . "Otill\345ten operation")
  (13 . "Du \344r inte medlem i m\366tet")
  (14 . "Inget s\345dant textnummer")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1030
  (15 . "Du kan inte anv\344nda globalt textnummer 0")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1031
  (16 . "Inget s\345dant lokalt textnummer")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1032
1033
  (17 . "Du kan inte anv\344nda lokalt textnummer 0")
  (18 . "Namnet f\366r kort eller f\366r l\345ngt eller inneh\345ller felaktiga tecken")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1034
1035
  (19 . "Index utanf\366r gr\344nserna")
  (20 . "M\366tet existerar redan")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1036
  (21 . "Personen existerar redan")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1037
1038
  (22 . "Hemligt, men ej l\344sskyddat")
  (23 . "Du f\345r inte \344ndra person/m\366tesflaggan")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1039
  (24 . "Fel i databasen. Attans otur.")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1040
1041
  (25 . "Otill\345tet misc-f\344lt. (Internt fel)")
  (26 . "Otill\345ten infotyp. (Bug i klienten)")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1042
1043
1044
1045
1046
1047
  (27 . "Redan mottagare till denna text")
  (28 . "Redan kommentar till denna text")
  (29 . "Redan fotnot till denna text")
  (30 . "Inte mottagare till denna text")
  (31 . "Inte kommentar till denna text")
  (32 . "Inte fotnot till denna text")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1048
1049
1050
1051
  (33 . "F\366r m\345nga mottagare")
  (34 . "F\366r m\345nga kommentarer")
  (35 . "F\366r m\345nga fotnoter")
  (36 . "F\366r m\345nga markeringar")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1052
  (37 . "Du \344r inte f\366rfattare till den fotnoterade texten")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1053
1054
1055
  (38 . "Du kan inte koppla upp dig till servern")
  (39 . "Minnet slut")
  (40 . "Servern har ballat ur")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1056
1057
  (41 . "Klienten tror att servern s\344ger att den inte f\366rst\345r klienten")
  (42 . "Ingen s\345dan session finns"))
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1058
 "All the errors reported from the server in plain text.")
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122


   
;;;; This file contains the code that makes it possible to run a 
;;;; long-commands mode in the lyskom-buffer.
;;;;

;;; Author: Linus Tolke 

(setq lyskom-slow-mode-map
   (make-sparse-keymap))
(define-key lyskom-slow-mode-map "\r" 'lyskom-parse-command-and-execute)

(defun lyskom-parse-command-and-execute ()
 "Reads a command from the last line in the buffer and executes it."
 (interactive)
 (goto-char (point-max))
 (save-restriction
  (narrow-to-region lyskom-last-viewed (point-max))
  (search-backward lyskom-prompt-text))
 (forward-char (length lyskom-prompt-text))
 (while (looking-at "\\s-")
  (forward-char 1))
 (let* ((text (buffer-substring (point) (point-max)))
	 (completion-ignore-case t)
	 (alternatives (mapcar (function reverse)
			    (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
				  lyskom-commands
				 lyskom-swascii-commands)))
	 (completes (all-completions text alternatives)))
  (cond
   ((zerop (length text))
   (kom-next-command))
   ((> (length completes) 1)
   (lyskom-insert "\nDu kan mena n}gon av f|ljande:\n")
   (mapcar (function (lambda (string) 
			 (lyskom-insert string)
			 (lyskom-insert "\n")))
	   completes)
   (lyskom-end-of-command))
   ((= (length completes) 1)
   (delete-region (point) (point-max))
   (call-interactively (car (reverse-assoc (car completes)
					   (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
						 lyskom-commands
						lyskom-swascii-commands)))))
   (t
   (lyskom-insert "Det finns inget s}dant kommando.\n")
   (lyskom-end-of-command)))
 ))


(defun kom-slow-mode ()
 "Starts the slow-command-mode."
 (interactive)
 (lyskom-start-of-command 'kom-slow-mode)
 (use-local-map lyskom-slow-mode-map)
 (lyskom-end-of-command))

(defun kom-quick-mode ()
 "Starts the quick-command-mode."
 (interactive)
 (lyskom-start-of-command 'kom-quick-mode)
 (use-local-map lyskom-mode-map)
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
 (lyskom-end-of-command))


;; Review a non-converted text
;; Author: Linus Tolke
 

(defun kom-review-noconversion (&optional text-no)
 "Displays the last read text without any conversion."
 (interactive (list 
		(cond
		 ((null current-prefix-arg)
		 lyskom-current-text)
		 ((integerp current-prefix-arg)
		 current-prefix-arg)
		 ((and (listp current-prefix-arg) 
		    (integerp (car current-prefix-arg)) 
		    (null (cdr current-prefix-arg)))
		 (car current-prefix-arg))
		 (t
		 (signal 'lyskom-internal-error '(kom-review-noconversion))))))
 (lyskom-start-of-command 'kom-review-noconversion)
 (let ((knows-iso-8859-1 kom-emacs-knows-iso-8859-1))
  (setq kom-emacs-knows-iso-8859-1 t)
  (lyskom-view-text 'main text-no)
  (lyskom-run 'main 'set 'kom-emacs-knows-iso-8859-1 knows-iso-8859-1)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
  (lyskom-run 'main 'lyskom-end-of-command)))


;; Vars}god sojge, en massa j{ttebra funktioner.

(defun kom-put-file (filename)
 (interactive "fVilken fil vill du ladda upp? ")
 (copy-file filename (concat "/ftp@ftp.lysator.liu.se:/open/" 
			   (file-name-nondirectory filename))))

(defun kom-get-file (filename)
 (interactive "sVilken fil vill du ladda ner? ")
 (copy-file (concat "/ftp@ftp.lysator.liu.se:/open/" filename) filename))

(defun kom-list-files ()
 (interactive)
 (list-directory "/ftp@ftp.lysator.liu.se:/open"))