elisp-client.sgml 47.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
<!doctype book public "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">
<!-- ?stylesheet href="/local/sgml/style/dsssl/ldp.dsl" type="text/dsssl" -->

<book>
<bookinfo>
 <title>Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient</title>
 <date>2002-03-26</date>
 <edition>0.46</edition>

 <copyright>
  <year>1991</year>
  <year>2001</year>
  <holder>
   <ulink url="http://www.lysator.liu.se/">
    <citetitle>Lysator</citetitle>
   </ulink>
  </holder>
 </copyright>

 <publisher>
  <publishername>Lysator</publishername>
  <address>
   <street>c/o ISY, Linköping University</street>
   <postcode>SE-581 83</postcode>
   <city>Linköping</city>
   <country>Sweden</country>
   <email>lyskom@lysator.liu.se</email>
   <otheraddr>
    <ulink url="http://www.lysator.liu.se/">
     <citetitle>Lysator</citetitle>
    </ulink>
   </otheraddr>
  </address>
 </publisher>

 <authorgroup>
  <author>
   <firstname>David</firstname>
   <surname>Byers</surname>
   <affiliation>
    <address><email>byers@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Per</firstname>
   <surname>Cederqvist</surname>
   <affiliation>
    <address><email>ceder@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>David</firstname>
   <surname>Kågedal</surname>
   <affiliation>
    <address><email>davidk@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Hans</firstname>
   <surname>Persson</surname>
   <affiliation>
    <address><email>unicorn@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Linus</firstname>
   <surname>Tolke</surname>
   <affiliation>
    <address><email>linus@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Inge</firstname>
   <surname>Wallin</surname>
   <affiliation>
    <address><email>inge@lysator.liu.se</email></address>
   </affiliation>
  </author>
 </authorgroup>

 <legalnotice>
  <title>GNU General Public License</title>
  <para>
   LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as
   published by the Free Software Foundation; either version 2, or
   (at your option) any later version.
  </para>

  <para>
   LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but
   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
   General Public License for more details.
  </para>

  <para>
   You should have received a copy of the GNU General Public
   License along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write
   to Lysator, c/o ISY, Linköping University, S-581 83 Linköping,
   SWEDEN, or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
   Cambridge, MA 02139, USA.
  </para>

  <para>
   Var vänlig att rapportera eventuella fel i elispklienten eller
   någon annan del av LysKOM-systemet till
   <email>bug-lyskom@lysator.liu.se</email>.
  </para>

  <para>
   Tillstånd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna,
   under förutsättning att denna copyrightnot och denna text finns
   med på alla kopior.
  </para>
 </legalnotice>
</bookinfo>

<preface>
 <title>Förord</title>

 <para>
  Det här dokumentet beskriver Emacslispklienten för LysKOM,
  <filename>lyskom.el</filename>, ofta känd som
  <quote>elispklienten</quote> eller <quote>elvispen</quote>.
 </para>

 <para>
  Meningen med detta dokument är att det ska beskriva allt man
  behöver veta om LysKOMs emacslisp-klient för att kunna använda
  den. Det förutsätts att läsaren känner till
  <command>Emacs</command>. LysKOM är i mångt och mycket gjort för
  att efterlikna QZ-KOM så om du känner till detta är det en fördel,
  men det är absolut inte nödvändigt för kunna förstå och använda
  LysKOM.
 </para>

 <para>
  Elispklienten har utvecklats mer eller mindre kontinuerligt, men
  dokumentationen till den har varit ett lite sorgligare kapitel.
  En manual skriven i <command>texinfo</command> har länge varit
  tillgänglig, men den har inte uppdaterats efter version 0.39. Jag
  irriterade mig på det ett längre tag och började så smått att
  pilla med att uppdatera den, men körde fast i
  <command>texinfo</command> (och brist på tid). Ett tag senare
  slog det mig att det skulle vara trevligt att skriva manualen i
  ett mer generellt format som DocBook. Det gav mig ju dessutom en
  anledning att lära mig DocBook...
 </para>

 <para>
  Hans Persson
 </para>

 <sect1>
  <title>Historia</title>
  <subtitle>Lite om KOMs historia fram till LysKOM</subtitle>

  <comment>
   Det här kapitlet saknar lite lämpliga årtal här och där.
  </comment>

  <para>
   Det var en gång en teknisk högskola som hette LiTH. Där gick
   många studenter och läste en massa klokskap i diverse kurser.
   Ibland ägnade de sig även åt att diskutera med varandra med
   hjälp av ett datorbaserat konferensystem som hette KOM och körde
   på en DEC-20-dator som hette Linus. Konferensystemet kallades
   därför LinusKOM och var mycket populärt bland vissa.
  </para>

  <para>
   LinusKOM var ett QZ-KOM, vilket betyder att det var skapat av QZ
   i Stockholm. QZ-KOM kunde köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner, en
   maskintyp som fanns i drift på LiTH fram till slutet av
   1980-talet. 
  </para>

  <para>
   En dag var det slutligen dags för Linus att pensioneras och
   därmed försvann också möjligheten för studenterna att använda
   LinusKOM. Det fanns inga andra DEC-20-maskiner på LiTH att
   flytta LinusKOM till, och vid det här laget hade ett svårartat
   beroende av KOM utvecklats hos vissa, så de bestämde sig för att
   skriva ett eget system som fungerade ungefär likadant som det
   hädangångna LinusKOM. Eftersom alla de som var med och skrev
   systemet i början var medlemmar i datorföreningen Lysator så
   fick det nya systemet heta LysKOM.
  </para>

  <para>
   En tidig tanke när arbetet med LysKOM började var att det skulle
   gå att ha flera olika användargränssnitt samtidigt. Någon vill
   se en grafisk struktur på hur inläggen hänger ihop på sin
   grafiska skärm, någon annan vill kunna fortsätta att använda sin
   gamla vt100-terminal. Det var också klart att systemet skulle
   köra under <productname>UNIX</productname> eftersom detta
   operativsystem bedömdes som vanligt i framtiden. Lysators
   medlemmar hade dessutom stor erfarenhet av
   <productname>UNIX</productname> och Lysator ägde ett antal
   <productname>UNIX</productname>-maskiner.
  </para>

  <para>
   Bland annat av dessa orsaker valde man att använda en
   klient-servermodell. En central server tar hand om alla inlägg
   och sköter LysKOM:s hela databas. Mot denna server kan flera
   klienter av olika sorter koppla upp sig via TCP/IP.
  </para>

  <para>
   När servern började fungera behövdes det en enkel klient för att
   lättare kunna testa den. Per Cederqvist skrev en enkel
   testklient i emacslisp som sedan har byggts på av många
   andra. Även personer utanför Lysator har bidragit till
   utvecklingen med färdiga funktioner och framför allt kommentarer
   och idéer. Det som en gång var tänkt som en temporär testrigg
   har idag förvandlats till den mest kompletta klienten för
   LysKOM, LysKOMs emacslispklient.
  </para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Utveckling av elispklienten</title>
  <subtitle>Förutsättningarna för LysKOM-projektet</subtitle>

  <para>
   Nästan all utveckling av LysKOMs emacslispklient,
   LysKOM-systemet och de flesta andra i detta dokument nämnda 
   klienter är ideellt arbete utfört av medlemmar i Lysator,
   datorföreningen vid Universitet och Tekniska Högskolan i
   Linköping.
  </para>

  <para>
   Om du vill delta i arbetet så är det bra om du skaffar dig en
   ordentlig introduktion till hur systemet fungerar. Detta kräver
   att du läser dokumentationen och studerar programkoden
   ordentligt. Men för att du snabbast ska kunna lära dig systemet
   är det bäst att du kontaktar någon av utvecklarna och framför
   allt att du använder LysKOM.
  </para>

  <para>
   För den som är intresserad av att utvecka LysKOM-systemet finns
   det ett fleratal möten i LysLysKOM som är intressanta.
  </para>

  <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>LysKOM (-) Systemet, protokollet mm</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>LysKOM frågor (och) svar</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>LysKOM Elispklient; diskussion och idéer</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>LysKOM; Elispklientens buggrapporter</para>
   </listitem>
  </itemizedlist>

  <para>
   Alla de ovanstående är öppna möten som vem som helst kan delta
   i. Det finns också ett antal slutna möten för interna
   diskussioner mellan utvecklarna. Om du är seriöst intresserad av
   att hjälpa till att utveckla LysKOM är du naturligtvis välkommen
   som medlem även i de mötena.
  </para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Andra LysKOM-klienter</title>
  <subtitle>Alternativ till LysKOMs emacslispklient</subtitle>

  <para>
   Det finns vid det här laget en uppsjö av alternativa klienter
   till LysKOM förutom elispklienten. Det här kapitlet gör inga
   anspråk på att lista alla, utan bara några av de mer användbara.
   Förutom de som listas nedan finns det åtskilliga mer eller
   mindre experimentella klienter och klienter utvecklade för att
   fylla något specialiserat syfte. I LysLysKOM finns mötet
   <quote>LysKOM; Klientdiskussioner om andra klienter</quote> där
   man kan diskutera andra klienter än elispklienten. Många av
   klienterna nedan har även egna specialmöten i LysLysKOM.
  </para>

  <comment>
   Uppdatera webbsidorna om klienter och peka ut dem härifrån för
   komplett information om övriga klienter. Så mycket information
   om andra klienter som det finns nu behöver det nog inte vara
   här.
  </comment>

  <sect2>
   <title>tty-klienten</title>

   <para>
    tty-klienten (även kallad C-klienten) är skriven i C med det
    ursprungliga målet att så troget som möjligt likna QZ-KOM.
    Avvikelser från detta mål har skett dels beroende på de
    olika förutsättningar som LysKOM har jämfört med QZ-KOM och
    dels beroende på personlig smak hos utvecklarna.
   </para>

   <para>
    tty-klienten är ganska stabil och lätt att kompilera och köra
    åtminstone på unixsystem där <command>gcc</command> finns
    installerad. Den senaste versionen av tty-klienten finns att
    hämta från <ulink
    url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/tty-client/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/tty-client/</ulink>.
    Mötet <quote>LysKOM ttyklienten; buggar, nyheter och
    annat.</quote> i LysLysKOM är avsett för diskussion om
    ttyklienten.
   </para>

   <para>
    Det mesta i tty-klienten är gjort av Thomas Bellman
    <email>bellman@lysator.liu.se</email>, men numera är det Linus
    Tolke <email>linus@lysator.liu.se</email> som underhåller den.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>tkom och nilkom (och kom++)</title>

   <para>
    tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma
    grundstomme, nämligen klassbiblioteket kom++. Grundprogrammet
    som pratar med LysKOM-servern är skrivet i C++ och sedan finns
    det två olika användargränssnitt som är skrivna i
    <command>TCL</command>. Nilkom kör mot en terminal medan tkom
    öppnar X-fönster.
    
    Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till
    LysKOM-servern som är bättre än protokollet och det finns
    redan nu rutiner för cachning av personer och möten.
    
    tkom, nilkom och kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns
    installerat på maskinen men om man vill använda paketet för
    att bygga en helt egen klient kan man klara sig utan TCL.
    
    Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta från
    <ulink
    url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/</ulink>.
    
    tkom, nilkom och kom++ är skrivna av Per Cederqvist
    <email>ceder@lysator.liu.se</email> och Inge Wallin
    <email>inge@lysator.liu.se</email>.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>WinKOM</title>

   <para>
    WinKOM är en LysKOM-klient för <productname>Microsoft
    Windows</productname>. Den är nog, efter elispklienten, den
    mest kompletta klienten som finns tillgänglig.
   </para>

   <para>
    Den senaste versionen av WinKOM finns att hämta från <ulink
    url="http://www.lysator.liu.se/~zander/WinKOM.html">http://www.lysator.liu.se/~zander/WinKOM.html</ulink>.
    Mötet <quote>LysKOM Windowsklient (WinKOM); nyheter,
    diskussion och idéer</quote> i LysLysKOM är avsett för
    diskussion om WinKOM.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>JySKom</title>

   <para>
    JysKOM är en server skriven i <command>Perl</command> som gör
    det möjligt att köra LysKOM via en webbläsare.
   </para>

   <comment>
    Var är Lysators JySKom-server installerad?
   </comment>

   <para>
    JySKom är skrivet av Jonas S. Karlsson
    <email>jsk@lysator.liu.se</email>. 
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>WebKOM</title>

   <para>
    WebKOM är, liksom JySKom, en server för att kunna läsa LysKOM
    via en webbläsare. WebKOM är skriven i
    <command>Python</command>. 
   </para>

   <para>
    Det finns en WebKOM-server installerad på Lysator med adressen
    <ulink
    url="http://webkom.lysator.liu.se/">http://webkom.lysator.liu.se/</ulink>.
    Mötet <quote>LysKOM(-klienten) WebKOM</quote> i LysLysKOM är
    avsett för diskussion om WebKOM.
   </para>

   <para>
    WebKOM är skrivet av Peter Åstrand
    <email>peter@student.liu.se</email>.
   </para>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>LysKOM-servern</title>
  <subtitle>Vad är en LysKOM-server, egentligen?</subtitle>

  <para>
   LysKOM-servern är en databashanterare specialskriven i C för
   ändamålet. Varje LysKOM har en egen LysKOM-server som klienter
   kan koppla upp sig mot. Lysators egen LysKOM-server,
   <quote>LysLysKOM</quote>, finns tillgänglig på <systemitem
   class="systemname">kom.lysator.liu.se</systemitem>.
  </para>

  <para>
   Databasfilen för Lysators LysKOM är läsbar för flera av Lysators
   medlemmar vilket kan tyckas vara en bugg, men den är medveten.
   Vi vill inte ge någon en falsk känska av säkerhet och på ett
   system sådant som Lysators är det alltför många som har
   privilegier för att man ska kunna garantera någon hemlighet. På
   andra LysKOM-serverinstallationer kan situationen naturligtvis
   vara en annan.
  </para>
 </sect1>
</preface>

<chapter>
 <title>Installation</title>

 <para>
  Det här kapitlet beskriver övergripande hur man gör för att
  installera elispklienten. För mer detaljerade instruktioner, se
  filen <filename>README</filename> i elispklientdistributionen.
 </para>
 
 <sect1>
  <title>Att installera elispklienten</title>

  <para>
   För att kunna installera elispklienten måste du först ha
   tillgång till den. Den senaste versionen finns alltid
   tillgänglig från <ulink
   url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/</ulink>.
   Hämta filen <filename>lyskom-version.tar.gz</filename> där
   version är ett versionsnummer. Ta den fil som har det högsta
   versionsnumret. När detta skrivs är 0.46.1 den senaste
   versionen.
  </para>

  <para>
   För att installera klienten, gör följande:
  </para>

  <screen>
   $ tar xfz lyskom-0.46.1.tar.gz
   $ cd lyskom-0.46.1
   $ ./configure
   $ make
   $ make install
  </screen>

  <para>
   Detta packar upp, kompilerar och installerar elispklienten. För
   att det ska gå att köra den behöver du också lägga till ett par
   rader i din <filename>.emacs</filename>-fil om du inte gjort det
   tidigare. 
  </para>

  <screen>
   (autoload 'lyskom "lyskom" "Starta LysKOM" t)
  </screen>

  <para>
   Nu ska det förhoppningsvis gå att starta elispklienten genom att
   skriva <userinput>M-x lyskom RET</userinput> inifrån
   <command>Emacs</command>. Om klienten inte startar, läs de mer
   detaljerade installationsanvisningarna i filen
   <filename>README</filename> som följer med elispklienten. 
  </para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Användbara versioner av Emacs</title>

  <comment>
   Se till att lista ut hur man klämmer fram svenska ur
   stylesheetet.
  </comment>

  <para>
   Eftersom <command>Emacs</command> vid det här laget är ett
   program som varit med ett tag så finns det ett flertal versioner
   i drift. Det finns dessutom två olika smaker som är nästan, men
   inte helt, kompatibla med varandra: <command>GNU Emacs</command>
   och <command>XEmacs</command>.
  </para>

  <para>
   Var och en av dessa finns dessutom naturligtvis tillgänglig i
   ett flertal versioner. För att inte göra elispklientutvecklandet
   till ett sisyfosarbete där den mesta tiden går åt till att lägga
   till stöd för gamla versioner så är stödet för äldre versioner
   begränsat. De versioner som elispklienten ska fungera i är
   dessa: 
  </para>

  <comment>
   Kontrollera att denna lista är up to date.
  </comment>

  <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>
     <command>XEmacs</command> version 20.4, 21.1 och 21.2.
    </para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>
     <command>GNU Emacs</command> version 19.34. För att använda
     denna version krävs att du uppgraderar det medföljande
     custom-paketet med ett nyare. Om du använder Gnus kan du
     behöva uppdatera den också.
    </para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>
     <command>GNU Emacs</command> version 20.5 och nyare. Det bör
     även vara möjligt att använda version 20.2-20.4 med vissa
     problem (till exempel med tabeller).
    </para>
   </listitem>
  </itemizedlist>

  <para>
   Om du av någon anledning vill köra en äldre version av
   <command>Emacs</command> så blir du tvungen att använda en äldre
   version även av elispklienten.
  </para>
 </sect1>
</chapter>

<chapter>
 <title>Begrepp i LysKOM</title>

 <para>
  I LysKOM finns ett antal begrepp som du behöver veta vad de är
  innan det går att förklara hur elispklienten fungerar mer i
  detalj. Det här kapitlet förklarar några grundläggande begrepp.
 </para>

 <sect1>
  <title>Personer</title>

  <para>
   För att du ska kunna köra LysKOM behöver du en
   <wordasword>person</wordasword>, en användaridentitet. Det
   första du måste göra för att kunna använda LysKOM är att skapa
   en egen person. 
  </para>

  <para>
   Börja med att starta klienten genom att skriva <userinput>M-x
   lyskom RET</userinput> och ange vilken server du vill köra mot.
   Det finns ett antal fördefinierade publika servrar tillgängliga
   som förval. Lysators server, LysLysKOM, heter egentligen
   <systemitem class="systemname">kom.lysator.liu.se</systemitem>. 
  </para>

  <para>
   När klienten har kopplat upp sig mot servern så kommer den att
   fråga dig efter ditt namn. Det är sed att ange både för- och
   efternamn samt kanske vilken organisation du arbetar för, till
   exempel
  </para>

  <screen>
   Inge Wallin, ISY
  </screen>

  <para>
   Om du inte är från den ort där servern står (LysLysKOM står i
   Linköping) så kan det också vara trevligt att på något sätt ange
   vilken stad du normalt finns i, till exempel
  </para>

  <screen>
   Salvador Dalberg, Stacken, Stockholm
  </screen>

  <para>
   Om det inte redan finns någon person med det namn du angett så
   får du bekräfta att du stavat namnet rätt. Därefter får du ange
   ett personligt lösenord.
  </para>

  <screen>
   LysKOM elisp-klient version 0.46.2
   Försöker koppla upp mot kom.lysator.liu.se.
   Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer är 2.0.5.
   
   
   
   Rincewind, Unseen University, Discworld
   Det tycks vara första gången du använder LysKOM. Välkommen!
   Kontrollera att du stavat ditt namn rätt. Använd gärna ditt fullständiga
   namn och organisation, t ex "Eskil Block, FOA". Om du stavat ditt namn
   fel, eller vill ändra ditt namn, svara nej på frågan nedan.
   
   Observera att all information än så länge sparas så att vem som helst
   kan läsa den. Dock är lösenordet krypterat.
   
   Om du är osäker på hur man använder LysKOM kan du hämta en manual via
   anonym ftp från ftp.lysator.liu.se. Fråga din systemadministratör om
   du är osäker.
   Rincewind, Unseen University, Discworld
   Du är nu inloggad. Vänta ett tag.
   Du har blivit medlem i Presentation (av nya) möten.
   
   Gå till nästa möte - 
  </screen>

  <para>
   Som synes så blir den nyskapade personen automatiskt medlem i
   mötet <quote>Presentation (av nya) möten</quote>. I det mötet
   presenteras alla möten (mer om vad ett möte är snart) i
   KOM-systemet. Genom att vara med i det mötet får man reda på när
   det skapas nya möten om nya ämnen eller när presentationen för
   ett existerande möte ändras.
  </para>

 </sect1>

 <sect1>
  <title>Möten och brevlådor</title>

  <para>
   Diskussionerna i LysKOM förs i olika
   <wordasword>möten</wordasword>. Alla inlägg läggs i ett eller
   flera sådana möten och för att man ska se de inlägg som skapas
   krävs det att man är medlem i något av dessa möten. Ett möte har
   ett namn som kortfattat beskriver vad inläggen i mötet ska
   handla om. Möten har också presentationer som lite mer utförligt
   beskriver vad mötet är tänkt att handla om. När ett möte får en
   ny presentation hamnar den som vi sett ovan i mötet
   <quote>Presentation (av nya) möten</quote>. 
  </para>
   
  <para>
   De flesta möten är öppna för alla att bli medlemmar i men det
   finns också slutna möten som det krävs att man kontaktar
   administratören för mötet för att bli medlem i. Dessutom finns
   det hemliga möten, vars existens inte kan upptäckas annat än av
   medlemmarna i mötet.
  </para>

  <para>
   Om man är medlem i ett möte så betyder det att man får läsa alla
   inlägg som skrivs i det. Om man inte är inloggad i LysKOM när
   ett inlägg skrivs så kommer man att få läsa det nästa gång man
   loggar in.
  </para>
   
  <para>
   Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att
   kontrollera att medlemmarna i ett möte skickar sina inlägg till
   rätt möte. Det finns möjligheter för
   <wordasword>organisatören</wordasword> av ett möte och
   författaren av ett inlägg att i efterhand flytta ett inlägg om
   det hamnat fel men oftast är det författarens ansvar att se till
   att det hamnar rätt från början. Övriga personer kan inte flytta
   inlägg från ett möte till ett annat, men vem som helst kan
   addera ytterligare ett möte som mottagare till ett inlägg.
  </para>

  <para>
   Det finns också en speciell sorts möten som kallas
   <wordasword>brevlådor</wordasword>. Varje person i LysKOM har en
   brevlåda som normalt bara den personen är medlem i. Andra
   personer kan skicka brev till personen via brevlådan, men en
   brevlåda är egentligen bara ett vanligt möte som är slutet
   (vilket innebär att ingen annan kan gå med i det).
  </para>
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

  <para>
   Ett <wordasword>originalmöte</wordasword> är ett möte där man
   inte får skriva kommentarer, bara originalinlägg. Om man
   försöker kommentera ett inlägg i ett originalmöte så kommer
   kommentaren istället att hamna i mötets
   <wordasword>supermöte</wordasword>. 
  </para>

  <comment>
   Den här sektionen borde kanske delas upp likadant som nästa?
  </comment>
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Olika sorters texter</title>

  <para>
   All diskussion i LysKOM förs med
   <wordasword>inlägg</wordasword>. Ett inlägg är en text som
   består av en <wordasword>ärenderad</wordasword> som talar om vad
   inlägget handlar om och ett antal rader text som bilder själva
   inläggskroppen. Det finns diverse olika sorters inlägg
   (<wordasword>originalinlägg</wordasword>,
   <wordasword>kommentarer</wordasword>,
   <wordasword>brev</wordasword>,
   <wordasword>fotnoter</wordasword>, etc) som kommer att gås
   igenom nedan, men alla ryms inom begreppet inlägg.
  </para>

  <para>
   Diverse andra uppgifter är också associerade med ett inlägg. Vem
   som har skrivit det, när det skrevs, vilket/vilka möten det har
   som mottagare och så vidare. De hittills nämnda uppgifterna
   visas normalt av klienten när man läser ett inlägg, men det
   finns mer som oftast inte syns. Ett inlägg har också några olika
   nummer. Det viktigaste är <wordasword>inläggsnumret</wordasword>
   som helt enkelt är ett löpnummer som numrerar alla inlägg som
   skapats i den aktuella LysKOM-servern sedan den startades första
   gången. Inläggsnumret är det första som visas när ett inlägg
   skrivs ut (229662 i exemplet nedan). Ett inlägg får också ett
   löpnummer i varje möte det ligger i, och detta brukar kallas
   lokalt nummer (i det mötet). Det nedanstående inlägget har
   lokalt nummer 495 i mötet <quote>Presentation (av nya)
   möten</quote>. 
  </para>

  <sect2>
   <title>Originalinlägg</title>

   <para>
    Ett <wordasword>originalinlägg</wordasword> är ett inlägg som
    skrivs i ett möte utan att referera till något tidigare
    existerande inlägg. Det nedanstående inlägget är ett exempel på
    det.
   </para>

   <screen>
    229662 1992-07-31 02:41 /13 rader/ Linus Tolke, Lysator, Enea Epact
    Mottagare: Presentation (av nya) möten <495>
    Markerad av 2 personer.
    Ärende: LysKOM frågor (och) svar
    ------------------------------------------------------------
    Ett m|te f|r fr}gor och svar om LysKOM. 
    
    Alla frågor som rör systemet och klienter är välkomna.
    
    Detta möte har också fungerat och kommer att fungera som en
    fråge och informationsinsamlingspunkt för frågor som rör
    elisp-klienten och de sammanställs i en Osf (Ofta ställda
    frågor).
    
    Osf finns att hämta under ftp på lysator:
    /ftp@lysator.liu.se:/pub/lyskom/elisp-client/osf-elisp-client-0.34.6.
    Den har versionsnummer som följer klienterna men uppdateras mer
    sporadiskt.
    (229662) /Linus Tolke, Lysator, Enea Epact/---------
   </screen>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Kommentarer</title>

   <para>
    Normalt förs diskussionen i LysKOM genom att en person läser
    något intressant i ett inlägg och tycker att det är värt att
    kommentera. Han kan då skriva en
    <wordasword>kommentar</wordasword> till den första texten.
    Oftast kommer kommentaren att hamna i samma möte som den
    kommenterade texten, men det är inte nödvändigt att det är så.
    Det går också att flytta texter från ett möte till ett annat i
    efterhand. En kommentar skiljer sig egentligen inte på något
    grundläggande sätt från ett originalinlägg, utan skillnaden
    ligger i att en kommentar just är en kommentar till ett tidigare
    inlägg. Det går dessutom att göra ett inlägg till en kommentar
    till ett annat i efterhand, så vad som är ett originalinlägg och
    vad som är en kommentar är lite flytande. 
   </para>

   <screen>
    8127825 2002-03-12 11:52 /1 rad/ Attackbibliotekariestyrkan (vet var du bor!)
    Kommentar till text 7939281 av i}m-läsande ceder (%)
    Mottagare: Attackbibliotekariestyrkan (vet var du bor!) <194>
      Mottaget: 2002-03-12 11:52
    Mottagare: Inlägg }t mig <1839946>
    Ärende: Plö dep
    ------------------------------------------------------------
    Oook!
    (8127825) /Attackbibliotekariestyrkan (vet var du bor!)/
   </screen>

   <para>
    I det ovanstående exemplet ser vi en kommentar (som är inlägg
    nummer 8127825), skriven av <quote>Attackbibliotekariestyrkan
    (vet var du bor!)</quote> som är en kommentar till inlägg
    nummer 7939281 skriven av <quote>i}m-läsande ceder
    (%)</quote>. Vi ser också hur det kan se ut när ett inlägg
    ligger i flera möten samtidigt (inlägg 8127825 ligger dels i
    brevlådan för <quote>Attackbibliotekariestyrkan (vet var du
    bor!)</quote>, dels i mötet <quote>Inlägg }t mig</quote>).
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Fotnoter</title>

   <para>
    En fotnot är, precis som en kommentar, ett inlägg som är
    knutet till ett tidigare inlägg genom en länk. En kommentar
    till ett inlägg kan vem som helst, men en fotnot kan endast
    författaren till det ursprungliga inlägget skapa.
   </para>

   <para>
    När man läser så presenteras man med antingen ett inlägg eller
    en kommentar i taget, och efter varje får man en ny prompt där
    man kan välja vad man vill göra. Om ett inlägg man läser har
    en fotnot så är grundinställningen i elispklienten att
    fotnoten visas direkt efter det ursprungliga inlägget, innan
    en ny prompt ges. Detta innebär att man kan använda fotnoter
    för att korrigera fel i inlägg man skrivit utan att behöva
    riskera att den som läser inlägget hinner drabbas av felet
    innan han ser korrigeringen (vilket risken vore större för om
    man använde en kommentar istället för en fotnot, eftersom
    kommentaren inte skulle visas samtidigt som det ursprungliga
    inlägget).
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Anmärkningar</title>

   <para>
    En <wordasword>anmärkning</wordasword> är, liksom en fotnot,
    en text man kan hänga på en existerande text för att korrigera
    den. En anmärkning är däremot inte ett inlägg i sig självt
    utan lagras i en datastruktur i LysKOM-servern som kallas för
    <wordasword>aux-item</wordasword>. Det går inte att flytta en
    anmärkning från ett inlägg till ett annat som man kan göra med
    ett riktigt inlägg. Anmärkningar visas alltid direkt efter den
    aktuella texten; först de som är skrivna av författaren till
860
861
862
863
    inlägget och sedan de skrivna av andra. Notera också att det
    inte går att få reda på när det tillkommer en anmärkning på
    ett inlägg, och heller inte sparas någon information om vilka
    anmärkningar man läst. Detta innebär att de enda som kommer se
864
865
866
867
868
869
    anmärkningen är de som läser inlägget först efter att den
    lades till. Det i sin tur gör anmärkningar bra lämpade till
    korta noter som <quote>Oops, glömde ett "inte" före
    "klok".</quote> och direkt olämpliga för allt som någon som
    redan läst inlägget (till exempel författaren) skulle kunna
    tänkas vilja kommentera.
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
   </para>

   <comment>
    Här behövs ett exempel, så klart.
   </comment>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Övriga begrepp</title>

  <sect2>
   <title>Garbning och markering</title>

   <para>
    <wordasword>Garbning</wordasword> är inte något som användaren
    av LysKOM kan utföra själv, utan en automatisk process (som
    kan slås på eller av för varje LysKOM-server). Garbning
    innebär att LysKOM-systemet någon gång ibland (till exempel
    varje natt) går igenom alla inlägg i databasen och kollar hur
    gamla de är. Varje möte har en egenskap
    (<wordasword>garbtid</wordasword>) som talar om hur länge
    inlägg i det mötet ska sparas. Om ett inlägg är äldre än
    garbtiden för alla möten det ligger i så kommer det inlägget
    att tas bort. Den normala garbtiden för ett möte är 77 dagar,
    men den kan ändras av organisatören för mötet.
   </para>

   <para>
    När ett inlägg som har kommentarer garbas men kommentarerna
    inte gör det så kommer kommentarslänkarna också att tas bort.
    Detta innebär att en kommentar kommer att se ut som ett
    originalinlägg efter att inlägget det var en kommentar till
    garbats, vilket ibland kan leda till en viss förvirring.
   </para>

   <para>
    Om man vill att ett visst inlägg ska finnas kvar även efter
    att det blivit äldre än garbtiden för mötet det ligger i så
    kan man <wordasword>markera</wordasword> det. Inlägg som är
    markerade kommer att sparas när garbningen sker, oavsett hur
    gamla de är.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Meddelanden</title>
 
   <para>
919
920
921
922
923
924
    Ett <wordasword>meddelande</wordasword> är en text som skickas
    ut synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till
    skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man
    vill läsa dem, även om man inte var inloggad när inlägget
    skrevs. Om man inte är inloggad när ett meddelande skickas så
    får man inte se det. Det finns tre typer av meddelanden:
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
    <wordasword>alarmmeddelanden</wordasword>,
    <wordasword>gruppmeddelanden</wordasword> och
    <wordasword>personliga meddelanden</wordasword>.
   </para>
 
   <screen>
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Gruppmeddelande till Fågelobservationer i Östergötland och annorstädes (import)
    från Bobo Kryss (leg. fågelnörd) (2002-03-26 20:50):
    
    2002-03-26 20:43: Taigatrast (Turdus ruficollis)
    Hagge å (Dalarna)
    Ses, stationär
    Outfärgad hane - Under dagen
    Rapportör: Bertil Rahm - Andrahandsuppgift (Rix-larm)
    ----------------------------------------------------------------
   </screen>
 
   <para>
    Ett alarmmeddelande kommer att nå alla som är inloggade på
    LysKOM-servern när det skickas. Detta kan vara ett antal hundra
    personer på en aktiv server, så tänk efter om det verkligen är
    nödvändigt att skicka ett alarmmeddelande. Meddelanden om
    systemunderhåll av LysKOM-servern brukar skickas ut som
    alarmmeddelanden. 
   </para>
 
   <para>
    Ett gruppmeddelande skickas till alla medlemmar av ett visst
    möte som är inloggade just för stunden, oavsett om de håller på
    att läsa i just det mötet eller något annat. Det finns vissa
    möten som är skapade med det uttryckliga syftet att man ska
    skicka meddelanden till dem istället för att skriva inlägg
    (<quote>pipmöten</quote>, eftersom elispklienten normalt piper
    när den tar emot ett meddelande). En anledning kan till exempel
    vara ett möte för sambeställning av pizza i ett visst
961
962
    geografiskt område; i detta fall är det svårt att skriva
    inlägg eftersom man måste ha svar direkt.
963
964
965
   </para>
 
   <para>
966
967
968
969
    Ett personligt meddelande är egentligen bara ett
    gruppmeddelande med en brevlåda som mottagare. Om den
    mottagande personen inte är inloggad så får man ett meddelande
    om att det personliga meddelandet inte gick fram.
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
   </para>
  </sect2>
 </sect1>
</chapter>

<chapter>
 <title>Köra LysKOM</title>

 <sect1>
  <title>LysKOM-användare</title>

  <sect2>
   <title>Att skapa en LysKOM-användare för första gången</title>

984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
   <para>
    <comment>
     Borde exemplet med hur en ny person skapas vara här istället
     för i begrepp-sektionen, kanske?

     Här måste förklaras saker som namnkomplettering, hur man
     kommer åt kommandon som inte har snabbtangenter och så.
    </comment>
   </para>
  </sect2>
 
  <sect2>
   <title>Ändra personuppgifter</title>
 
998
999
1000
1001
   <para>
   </para>
  </sect2>
 </sect1>
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
 
 <sect1>
  <title>Få hjälp</title>

  <para> 
  </para> 
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Hantera möten</title>
 
  <para>
   För att använda LysKOM på ett bra sätt behöver man vara med i
   ett antal möten. Varje möte har ett ämne som inläggen i mötet
   förväntas relatera till. Hur hårt detta efterlevs varierar
   väldigt mycket från möte till möte. I vissa möten kan inläggen
   handla om ungefär vad som helst, i andra säger mötets
   organisatör till (eller flyttar inlägg) om diskussionen driver
   iväg från det avsedda ämnet.
  </para>

  <sect2>
   <title>Bli medlem i möte - m</title>

   <para>
    <indexterm><primary>Bli medlem i möte</primary></indexterm>
    För att kunna börja delta i diskussionen i LysKOM måste man se
    till att bli medlem i några möten som ser intressanta ut. 
   </para>

   <comment>
    Hur ska indexterm fungera, egentligen? Det här verkar inte ha
    någon effekt.
   </comment>

   <para>
    Kommandot <userinput>Bli medlem i möte</userinput>
    (snabbkommando <userinput>m</userinput>) används för att bli
    medlem i ett möte. Klienten kommer att fråga efter vilket möte
    man vill gå med i. Genom att ändra på värdet för inställningen
    <guilabel>Prioritet för nya medlemsskap</guilabel> kan man
    bestämma vilken prioritet det nya mötet ska få, och därigenom
    var i listan av möten man är med i det ska hamna när man läser
    inlägg. Man kan antingen sätta den till en fast prioritet
    eller till <guilabel>Fråga varje gång</guilabel> så att man
    får möjlighet att sätta olika värden för varje möte man går
    med i. Var det nya mötet hamnar i listan relativt andra möten
    man redan är med i och som har samma prioritet styrs av
    inställningen <guilabel>Placering av nya
    medlemskap</guilabel>.
   </para>

   <screen>
    Gå till nästa möte - Bli medlem i möte
    
    Bli medlem i Nyheter om LysKOM...klart.
   </screen>

   <para>
    Ett möte kan även vara slutet, och i så fall går det inte att
    gå med i det. För att bli medlem i ett slutet möte måste man
    kontakta mötets organisatör och be att få bli medlem.
    Organisatören använder sedan <userinput>Addera
    medlem</userinput> för att lägga till den nya medlemmen.
   </para>

   <screen>
    Bli medlem i Anonyma biblioholister (Legere necesse est)...det gick inte.
    Anonyma biblioholister (Legere necesse est) är slutet.
    Skicka ett brev till Hans Persson (Oook!) för medlemskap.
   </screen>

   <para>
    Det går även att använda <userinput>Bli medlem i
    möte</userinput> för att ändra prioritet på ett möte som man
    redan är medlem i.
   </para>

   <comment>
    Den gamla dokumentationen nämner
    kom-membership-default-priority och
    kom-membership-default-placement. Jag har valt att inte göra
    det utan tala om rubrikerna i inställningsbufferten istället.
   </comment>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Gå till möte - g</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Gå till möte</userinput> (snabbkommando
    <userinput>g</userinput>) låter användaren gå till ett nytt
    möte för att börja läsa inlägg där istället för där läsningen
    nu sker. Klienten frågar efter vilket möte du vill gå till. Om
    du inte redan är medlem i mötet så frågar klienten om du vill
    bli det, och om man svarar <userinput>j</userinput> så blir
    man medlem i mötet på samma sätt som om man hade använt
    <userinput>Bli medlem i möte</userinput>. Efter det går man till
    mötet på vanligt sätt.
   </para>

   <screen>
    Gå till nästa möte - Gå till möte
    
    Gå till Nyheter om LysKOM.
    Nyheter om LysKOM - 82 olästa
    
    Läsa nästa text - 
   </screen>

   <para>
    Genom att ändra på värdet för inställningen <guilabel>Visa
    olästa när man går till ett möte</guilabel> kan man bestämma
    om antalet olästa inlägg man har i mötet man går till ska
    visas när man går till mötet eller inte. Normalinställningen
    är som ovan, att antalet olästa inlägg i ett möte visas när
    man går till mötet.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Utträda ur möte</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Utträda ur möte</userinput> (inget
    snabbkommando) låter användaren sluta vara medlem i ett möte.
    Klienten frågar efter vilket möte man vill utträda ur (med det
    möte man befinner sig i för stunden som förval).
   </para>

   <screen>
    Läsa nästa text - Utträda ur möte
    
    Utträda ur Nyheter om LysKOM...klart.
    Du är nu passiv medlem i Nyheter om LysKOM.
    Utträd ur mötet en gång till för gå ur helt.
    
    Gå till nästa möte - Lista nyheter
   </screen>

   <para>
    Som synes så blir man normalt passiv medlem i ett möte när man
    utträder ur det. Det betyder att mötet till exempel inte
    kommer att listas när man gör <userinput>Lista
    nyheter</userinput>, men LysKOM kommer fortfarande att hålla
    reda på vilka inlägg i mötet man läst. En nackdel är att ju
    fler möten man är med i, desto längre tid tar det att logga in
    i LysKOM. Om man vill gå ur ett möte helt så kan man helt
    enkelt utföra kommandot <userinput>Utträda ur möte</userinput>
    en gång till (och då kommer LysKOM att glömma bort vilka
    inlägg i mötet man läst). Om man inte vill att man ska bli
    passiv medlem när man utträder ur ett möte så kan man ändra
    värdet på inställningen <guilabel>Utträda ur möte gör om
    medlemskap till passiva</guilabel>.
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Skapa möte</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Skapa möte</userinput> (inget
    snabbkommando) låter användaren skapa ett nytt möte. Klienten
    ställer sedan ett antal frågor om det nya mötet: vad det ska
    heta, om vem som helst får bli medlem (om mötet ska vara
    öppet), om man får skriva kommentarer (om det ska vara ett
    originalmöte), om man får skriva anonyma texter och om man får
    gå med som hemlig medlem. Efter det är mötet skapat och man
    görs till medlem av det. Sedan öppnas en edit-buffert där man
    förväntas skriva en presentation av det nya mötet.
   </para>

   <screen>
    Gå till nästa möte - Skapa möte
    
    Möte nummer 10840 Min dagbok, skapat.
    Bli medlem i Min dagbok...klart.
    
    Gå till nästa möte - 
   </screen>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Utplåna (möte/person)</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Utplåna (möte/person)</userinput> (inget
    snabbkommando) tar bort ett möte eller en person. Klienten
    frågar först vilket möte man vill ta bort och ber sedan
    användaren att bekräfta innan mötet tas bort.
   </para>

   <screen>
    Läsa nästa text - Utplåna (möte/person)
    
    Ok, nu är Min dagbok utplånad.
    Du är inte längre medlem i Min dagbok.
    
    Läsa nästa text - 
   </screen>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Ändra mötesuppgifter</title>

   <para>
    <comment>
     Här borde det vara rimligt att beskriva Ändra FAQ, Ändra
     livslängd, Ändra mötestyp, Ändra organisatör, Ändra
     presentation, Ändra supermöte och Ändra tillåtna
     författare. 
    </comment>
   </para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Addera medlem</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Addera medlem</userinput> (inget
    snabbkommando) används för att addera en person som medlem
    till ett möte. Detta är det enda sättet som finns för att låta
    personer bli medlemmar i slutna möten (och kan då bara
    användas av det slutna mötets organisatör). Det kan också
    användas för att addera medlemmar till en persons brevlåda om
    man vill att någon annan ska kunna läsa dennes post. Klienten
    frågar först efter vem man vill addera till ett möte, sedan
    vilket möte personen ska adderas till, och till sist vilken
    prioritet mötet ska få.
   </para>

   <screen>
    Gå till nästa möte - Addera medlem
    
    Addera Hans Persson (Oook!) som medlem i Min dagbok...klart.
    
    Gå till nästa möte - 
   </screen>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Uteslut medlem</title>

   <para>
    Kommandot <userinput>Uteslut medlem</userinput> (inget
    snabbkommando) används för att ta bort en person som medlem
    från ett möte. Klienten frågar först efter vem man vill
    utesluta, sedan vilket möte man vill utesluta dem från.
   </para>

   <screen>
    Gå till nästa möte - Uteslut medlem

    Utesluta Hans Persson (Oook!) från Min dagbok...klart.
    
    Gå till nästa möte - 
   </screen>
  </sect2>
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Läsa inlägg</title>
 
  <para> 
  </para> 
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Skriva inlägg</title>
 
  <para> 
  </para> 
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Informationskommandon</title>
 
  <para> 
  </para> 
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Meddelanden</title>
 
  <para> 
  </para> 
 </sect1>
 
 <sect1>
  <title>Diverse</title>
 
  <para> 
  </para> 
 </sect1>
1296
</chapter>
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
 
<chapter>
 <title>Inställningar</title>
 
 <para> 
 </para> 
</chapter>
 
<chapter>
 <title>Buggrapporter</title>
 
 <para> 
 </para> 
</chapter>
 
<chapter>
 <title>Administratörskommandon</title>
1314

1315
 <para>
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
<comment>
Här är ett förslag på struktur för hela manualen. Sektioner som börjar
med "#" är "färdiga".

Struktur
========
# Författare
# Licens
 Kodare
 Meny

 Förord
#  Historia
#  Utveckling av elispklienten
#  Andra LysKOM-klienter
#  LysKOM-servern
# Installation
#  Att installera elispklienten
#  Användbara versioner av Emacs [något om gamla Emacsen?]
  Att starta elispklienten
   [underkapitel Lysator och Andra maskiner tas bort]
1337
 Begrepp i LysKOM
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
#  Personer
#  Möten och brevlådor
#  Olika sorters texter
#   Originalinlägg
#   Kommentarer
#   Fotnoter
#   Anmärkningar
#  Övriga begrepp
#   Garbning
#   Meddelanden
 Köra LysKOM
  LysKOM-användare
   Att skapa en LysKOM-användare för första gången
   Skapa användare
   Ändra personuppgifter
  Få hjälp
  Att hantera möten
   Bli medlem
   Skapa möte
   Ändra mötesuppgifter
  Läsa inlägg
   Vanlig läsning
   Återse
   Filtrering
   Markering
  Skriva inlägg
   Nytt inlägg
   Kommentar
   Brev
   Anonyma inlägg
  Informationskommandon
   Lista
   Status
  Meddelanden
   Sända meddelanden
   Alarmmeddelanden
   Telefonsvarare
  Diverse
   Sluta
   Ändra
   Spara text
   Addera och subtrahera
   Fjärrstyrning
  Prompten
  Färgläggning [rubrik?]
1383
   [namn, nummer, mushantering, kontextmeny, *, vinkel-möte 6-vinkel]
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
  Scrollning
  Namn och namnkomplettering [senare]
 Inställningar
  Ändra inställningar
  Prioritera möten
  Flaggor
  Variabler
  Hookar
  Environmentvariabler
 Buggrapporter
 Administratörskommandon
 Index
  Filer ???
  Index
  Tangenterna
  Variabelindex
  Hookar, etc ???
 
 Lägg till ett "Kom igång snabbt"-kapitel.
</comment>
1404
1405
 </para> 
</chapter>
1406
1407

</book>