release 4.95 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1 2
#!/bin/sh

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1=`echo -e "FOO\c"`
E2=`echo -n "FOO"`
E3=`echo "FOO\c"`

if [ $E3 = "FOO" ] ; then
  epre=""
  epost="\c"
elif [ $E2 = "FOO" ] ; then
  epre="-n"
  epost=""
elif  [ $E1 = "FOO" ] ; then
  epre="-e"
  epost="\c"
else
  epre=""
  epost=">>>"
fi

xecho ()
{
  echo $epre "$*$epost"
}

David Byers's avatar
David Byers committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ask ()
{
  if [ "$2" = "yes" -o "$2" = "ja" ] ; then
    yes="X"
    no=""
  else
    yes=""
    no="X"
  fi
  
  ask1=""
  while [ ! "$ask1" ] ; do
38
    xecho $1 "(y/n)? [$2] "
David Byers's avatar
David Byers committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
    read ans
    case "$ans" in
      [yYjJ]*) yes="X"; no=""; ask1="X" ;;
      [nN]*)  yes=""; no="X"; ask1="X" ;;
      "")   ask1="X";;
      *)    echo "Please enter yes, no or return" ;;
    esac
  done
}

askedit ()
{
  ask "Vill du editera $1" ja
  if [ "$yes" ] ; then
    emacs -nw -q $1
  fi
}


58
xecho "Versionsnummer: "
David Byers's avatar
David Byers committed
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
read version
echo "Frbereder release av elispklient version $version"

q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
  ask "r doc/NEWS-$version uppdaterad" nej
  if [ "$no" ] ; then
    askedit doc/NEWS-$version
  else
    q1="X"
  fi
done


q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
  v1=`grep "^CLIENTVERSION" doc/Makefile | \
       sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
  if [ "$v1" = "$version" ] ; then
    echo "Versionsnummer i doc/Makefile r OK ($v1)."
    q2="X"
  else
    echo "Versionsnumret i doc/Makefile r $v1 (borde vara $version)"
    askedit doc/Makefile
  fi
done

q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
  v2=`grep "^CLIENTVERSION" src/Makefile | \
       sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
  if [ "$v2" = "$version" ] ; then
    echo "Versionsnummer i src/Makefile r OK ($v2)."
    q2="X"
  else
    echo "Versionsnumret i src/Makefile r $v2 (borde vara $version)"
    askedit src/Makefile
  fi
done


echo "Kontrollerar strngar snt..."
if ( cd src; set -x; make check ) ; then
  ask "Gick det bra" ja
else
  ask "Gick det bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
  echo "D avbryter vi releasen"
  exit 1
fi


echo "Vi frsker kompilera..."
if ( cd src; set -x; make ) ; then
  ask "Gick kompileringen bra" ja
else
  ask "Gick kompileringen bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
  echo "D avbryter vi releasen"
  exit 1
fi

q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
  ask "Har du skrivit ett ChangeLog-entry fr releasen" nej
  if [ "$no" ] ; then
127 128 129 130
   ask "Vill du editera $1" ja
   if [ "$yes" ] ; then
    (cd src; emacs -nw -q -f add-change-log-entry)
   fi
David Byers's avatar
David Byers committed
131 132 133 134 135
  else
    q1="X"
  fi
done

136
revision=""
137 138
if [ -z "`echo $version | sed 's/.*BETA.*//'`" ] ; then
  ans=nej
David Byers's avatar
David Byers committed
139
else
140
  ans=ja
David Byers's avatar
David Byers committed
141 142
fi
ask "Vill du gra en numerisk revision fr alla filer" $ans
143
if [ "$yes" ] ; then
144
  xecho "Revision: \c"
145 146 147
  read revision
fi
    
David Byers's avatar
David Byers committed
148 149
tag=`echo v$version | tr "." "-"`

150

David Byers's avatar
David Byers committed
151
if [ "$revision" ] ; then
152 153 154 155 156
  echo "cvs revision blir $revision"
else
  echo "cvs revision blir ofrndrad"
fi

David Byers's avatar
David Byers committed
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
cat <<EOF
cvs symboliska tag blir $tag

Du str i begrepp att brja checka in, ndra revisioner och tagga 
filer. Nr det vl har kommit igng finns det ingen tervndo. Nr
du gr en release kommer det att bli massor av jobb och gnll och
tjafs, fr att inte tala om buggrapporter som har med allt annat n 
LysKOM att gra (till exempel att externa program inte fungerar som
de ska i Windows NT, eller att Netscape fr fel bakgrundsfrg.)

EOF

ask "Vill du trots det fortfarande gra en release" nej
if [ "$no" ] ; then
  echo "Det var nog lika bra att lta bli..."
  exit 1
fi


echo "Checkar in fr skerhets skull..."
if ( set -x; cvs commit -m "Synkning infr release av $version" ) ; then
178
  echo "Incheckning klar"
David Byers's avatar
David Byers committed
179
else
David Byers's avatar
David Byers committed
180
  ask "Fortstt trots att incheckningen inte gick bra" nej
David Byers's avatar
David Byers committed
181 182 183 184 185
  if [ "$no" ] ; then
    exit 1
  fi
fi

186 187 188
if [ "$revision" ] ; then
  echo "Uppdaterar revisionsnumret..."
  if ( set -x; cvs commit -r $version ) ; then
189
    echo "Revisionsnumret r uppdaterat"
190
  else
David Byers's avatar
David Byers committed
191
    ask "Fortstt trots att revisionsndringen inte gick bra" nej
192 193 194
    if [ "$no" ] ; then
      exit 1
    fi
David Byers's avatar
David Byers committed
195 196 197
  fi
fi

198
xecho "Revisionens symboliska tag: [$tag] "
David Byers's avatar
David Byers committed
199
read ans
David Byers's avatar
David Byers committed
200 201 202 203 204 205
case $ans in
  "") ;;
  *) tag="$ans" ;;
esac

echo "Stter symbolisk tag..."
David Byers's avatar
David Byers committed
206
if ( set -x ; cvs tag -F "$tag" ) ; then
David Byers's avatar
David Byers committed
207
  echo "Releasen r symboliskt taggad"
David Byers's avatar
David Byers committed
208
else
David Byers's avatar
David Byers committed
209
  ask "Forststt trots att taggningen inte gick bra" nej
David Byers's avatar
David Byers committed
210 211 212 213 214 215
  if [ "$no" ] ; then
    exit 1
  fi
fi

echo "Bygger release i src/"
216 217 218
if ( cd src; set -x; make release ) ; then
  echo "Det verkar som om det gick att gra release. Beklagar."
else
David Byers's avatar
David Byers committed
219 220
  echo "Det gick kanske inte att gra release. Ngonting kan vara galet."
  echo "Eventuellt mste du gra det manuellt istllet."
David Byers's avatar
David Byers committed
221 222 223 224 225 226
fi

cat <<EOF

Fljande saker mste fortfarande gras:

227 228
* Lgga till releasen i Bugzilla s att den kan buggrapporteras. 
 Sg t ceder att gra det om du inte kan gra det sjlv.
David Byers's avatar
David Byers committed
229 230 231 232 233 234
* Installera klienten p Lysator
* Kopiera releasen till ftp.lysator.liu.se (om inte make release gr det.)
* Annonsera i LysKOM
EOF

exit 0