• Ulrik Haugen's avatar
  Patch from Marcus Comstedt to select charsets latin-x more often. · 5396ef6e
  Ulrik Haugen authored
  "Buggarna var:
  
  1) kom-edit-send gjorde (lyskom-mime-charset-for-text) på texten
  utan att köra (lyskom-unity-text) på den först. Det var detta som
  fick UTF-8 att okynnesväljas så snart det fanns mer än ett
  teckenset, även om de kunde unifieras.
  
  2) lyskom-unity-text provade inte alla preferred-coding-system i
  listan, utan bara det första."
  
  * edit-text.el (lyskom-edit-send): Call lyskom-unity-text before
  selecting charset.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-unity-text): Try all elements in
  preferred-coding-system.
  5396ef6e
To find the state of this project's repository at the time of any of these versions, check out the tags..
ChangeLog 408 KB