Commit 06c056e8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

X

parent 5b1c9bee
Fri Feb 7 18:03:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ny parameter,
force-prompt-update.
* language.el (lyskom-set-language): Uppdatera prompten.
* compatibility.el Bort bed rassq, rassoc och annat som finns i
alla Emacs vi stdjer. (replace-in-string): Ny funktion snodd frn
XEmacs.
Fri Feb 7 16:20:49 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Ny funktion.
......@@ -6,10 +17,51 @@ Fri Feb 7 16:20:49 1997 David K
(lyskom-prefetch-one-request): Hanter TEXT-LIST
(lyskom-prefetch-text-list-handler): Ny funktion.
Fri Feb 7 16:36:32 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-setup-local-variables): Hantera
lyskom-local-hooks.
* defvar.el (def-kom-var): Lade till local-hook och server-hook.
* vars.el.in: Zappa event-joxet till frmn fr vanliga hookar.
* utilities.el: Dito.
Thu Feb 6 00:41:34 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* async.el (lyskom-async-new-text): Prefetch all the information.
Tue Feb 4 10:52:19 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* defvar.el: Stoppade in edebug-form-spec fr ngra makron.
* utilities.el (lyskom-string-assoc): Ny funktion.
* command.el (lyskom-read-extended-command): Anvnd inte backquote
fr filtret (man kan inte edebugga d). Anvnd
lyskom-with-lyskom-minibuffer.
(lyskom-read-extended-command): Anvnd lyskom-string-assoc.
Sun Feb 2 16:10:27 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Anvnd
lyskom-view-mode och anvnd lyskom-view-text fr att stoppa in
texten i bufferten.
* buffers.el (lyskom-display-buffer): Gr intern-soft, inter
intern s att saknad kontrollvariabel inte orsakar fel.
* view-mode.el (lyskom-view-base-mode): Ny funktion, ny fil.
(lyskom-view-mode): Ny funktion
(lyskom-view-mode-map): Ny variabel.
* vars.el.in: Tog bort lyskom-list-of-edit-buffers.
* edit-text.el (lyskom-count-down-edits): Tog bort.
(lyskom-edit-send): Anvnd inte lyskom-count-down-edits.
(kom-edit-quit): Dito.
Fri Jan 31 16:37:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* prefetch.el (lyskom-prefetch-texttree-handler): Anropa
......@@ -17,11 +69,261 @@ Fri Jan 31 16:37:48 1997 David K
(lyskom-prefetch-texttree): Nytt tredje argument som gr att den
inte prefetchar redan hmtade texter.
Thu Jan 30 16:27:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* prioritize.el (lyskom-prioritize-replace-membership): Ny
funktion.
(lyskom-prioritize-remove-membership): Ny funktion
(lyskom-prioritize-add-membership): Ny funktion
* vars.el.in (lyskom-add-membership-event-hook): Ny variabel
(lyskom-replace-membership-event-hook): Dito
(lyskom-remove-membership-event-hook): Dito
* utilities.el (lyskom-signal-event): Ny funktion (experiment).
(lyskom-handle-event): Dito.
(lyskom-unhandle-event): Dito.
* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
inte lyskom-blocking-process.
* services.el (lyskom-wait-queue): Anvnd inte
lyskom-blocking-process.
* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Anvnd inte
lyskom-blocking-process.
* utilities.el (lyskom-unicase): Anvnd inte
lyskom-blocking-process.
* vars.el.in (lyskom-doing-default-command): Tog bort
lyskom-blocking-process
Thu Jan 30 14:02:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-buffer): rv till minibufferar.
(lyskom-proc): Dito.
* defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Ny funktion.
(lyskom-with-lyskom-minibuffer): Nytt makro.
Wed Jan 29 14:35:20 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* utilities.el (lyskom-princ): Ny funktion.
* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Anvnd
lyskom-princ, inte princ, annars frsvinner text properties.
(lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.
(lyskom-edit-insert-miscs): Ny goto-char fr att f rtt rad
verst.
(lyskom-edit-send-check-recipients): Jag fattar inte att koden fr
att kolla medlemskap fr kommenterad frfattare ngonsin
fungerade. Nu gr den det.
* completing-read.el (lyskom-minibuffer-local-must-match-map):
Definiera om keymap-parent i XEmacs.
Mon Jan 27 15:40:05 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* swedish-strings.el (lyskom-sv-customize-map): Gr mappen
sprkberoende.
* cache.el (lyskom-what-i-am-doing): Anvnd def-kom-var
* prefetch.el (lyskom-prefetch-in-action): Anvnd def-kom-var
(lyskom-inhibit-prefetch): Dito.
(lyskom-prefetch-stack): Dito.
Sun Jan 26 15:44:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* filter-edit.el (lyskom-format-filter-pattern-insert): Anvnd
inte lyskom-emacs19-p
* lyskom-rest.el: Stt inte lyskom-emacs19-p
* vars.el.in: Anvnd def-kom-var
Sat Jan 25 20:56:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Ny variabel.
(lyskom-gnu-keysym): Ny variabel
(lyskom-keysym): Ny funktion.
(lyskom-keys): Ny funktion.
* swedish-strings.el,english-strings.el: Anvnd lyskom-keys.
* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lgg URL-regexparna i rtt
ordning.
* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-browse-url): Ny funktion.
(lyskom-button-open-url): Rensa whitespace i URLerna.
Fri Jan 24 15:40:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* command.el (lyskom-command-name): Bugga inte ur om kommandot
inte finns.
Thu Jan 23 13:24:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till <URL:> som specifik
knapp. Tillt inte : i slutet av en URL.
* utilities.el (lyskom-make-face): Ny funktion.
(lyskom-setup-faces): Anvnd den.
Sun Jan 19 12:05:24 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd ny
bufferthantering.
(lyskom-edit-mode): Tog bort lyskom-protect-environment.
* utilities.el (lyskom-set-default): Ny funktion.
(lyskom-default-value): Bytt namn frn
lyskom-default-symbol-value.
* macros.el (lyskom-protect-variable): Nytt makro
(lyskom-setq-default): Nytt makro
Sat Jan 18 13:37:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anropa
lyskom-add-edit-mode-menus
* language.el (lyskom-set-language): Anropa lyskom-clear-menus.
* vars.el.in (lyskom-mode-menu-list): Ny variabel.
* compatibility.el (lyskom-xemacs-or-gnu): Nytt makro.
Fri Jan 17 12:14:51 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Bygg menyer fr
bde XEmacs och Gnu Emacs.
(lyskom-button-menu): Anvnd popup-menu istf x-popup-menu.
(kom-popup-menu): Bytt namn frn kom-mouse-3. Fungera i XEmacs.
(kom-button-click): Bytt namn frn kom-mouse-2. Fungera i XEmacs.
(kom-button-press): Bytt namn frn kom-key-mouse-2.
(lyskom-button-menu): Fix i doc-strng.
* compatibility.el (popup-menu): Ny funktion.
* swedish-strings.el, english-strings.el: Bytte ut
kom-mouse-* mor nya namn.
* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-mode): Anvnd
lyskom-use-local-map.
* prioritize.el (lyskom-prioritize-mode): Anvnd
lyskom-use-local-map.
* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anvnd lyskom-use-local-map fr
att stta keymap.
* macros.el (lyskom-use-local-map): Ny funktion.
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr keymap-variabler
buffertlokala. Gr lyskom-language buffertlokal.
* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Don't make a new
keymap every time through.
* swedish-strings.el,english-strings.el: Definierade om alla
prefixkommndon s de r sprkspecifika.
Thu Jan 16 09:36:39 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map): Bind svenska
tecken fr bde Gnu Emacs och XEmacs.
Wed Jan 15 17:40:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* flags.el (lyskom-read-options): Gr inte setq med ett argument.
* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Skrev om med
set-keymap-parent. Experimentiellt.
* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Bind inte [?\344] och
liknande. Det fungerar inte i XEmacs. Bind i stllet [] direkt;
det fungerar i XEmacs och Gnu Emacs.
(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Definiera inte M-up eller
liknande. Anvnd [( ... )]-notation i stllet.
* english-strings.el (lyskom-en-prioritize-mode-map): Dito.
Tue Jan 14 11:03:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* utilities.el (lyskom-forget-created-buffer): Ny funktion.
(lyskom-create-buffer): Dito.
(lyskom-buffers-of-type): Dito.
(lyskom-first-buffer-of-type): Dito.
(lyskom-buffer-is-of-type): Dito.
(lyskom-add-buffer-of-type): Dito.
(lyskom-forget-buffer-of-type): Dito.
(lyskom-set-buffers-of-type): Dito.
* startup.el (lyskom-clear-vars): Tog bort kom-prompt-format. Lade
till kom-user-prompt-format, kom-user-prompt-format-executing,
kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
som lokala variabler.
Sat Jan 11 14:01:49 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* slow.el (lyskom-get-entered-slow-command): Anvnd
lyskom-current-prompt-text istf lyskom-prompt-text.
* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Tog bort
kom-prompt-format och lyskom-prompt-executing-default-command-text
och lyskom-prompt-text. Lade till kom-user-prompt-format och
kom-user-prompt-format-executing.
(lyskom-customize-buffer-format): Dito.
* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Dito. Lade till
kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing.
(kom-user-prompt-format): Ny variabel.
(kom-user-prompt-format-executing): Dito.
(kom-enabled-prompt-format): Dito.
(lyskom-current-prompt-text): Dito.
(kom-enabled-prompt-format-executing): Dito. (kom-prompt-format):
Tog bort. (lyskom-prompt-text): Dito.
(lyskom-prompt-executing-default-command-text): Dito.
* command.el (lyskom-start-of-command): Anvnd inte
lyskom-prompt-executing-default-command-text
* swedish-strings.el, engligh-strings.el (lyskom-message): Lade
till prompt-several-messages, prompt-single-message,
secret-person, conference-no, person-no (lyskom-custom-strings):
Tog bort referenser till kom-prompt-format och lyskom-prompt-text
och lyskom-prompt-executing-default-command-text. Tog bort
prompt-modifier-messages och prompt-modifier-ansaphone.
* review.el (lyskom-find-root): Skrev om i iterativ version. Ny
parameterlista och mhnda annorlunda beteende om det finns flera
urinlgg.
* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Anvnd
lyskom-default-pers-string.
(lyskom-who-is-on-8): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd
lyskom-default-pers-string fr personer.
(lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-user-prompt-* och
kom-enabled-prompt-* (lyskom-format-prompt): Ny funktion
(lyskom-build-prompt): Ny funktion. (lyskom-update-prompt): Stt
lyskom-current-prompt-text.
* vars.el.in (lyskom-default-pers-string): Ny variabel.
Thu Jan 9 11:06:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* startup.el (lyskom): Lgg inte till dubletter i
lyskom-buffer-list.
Fri Jan 3 17:20:00 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands1.el (lyskom-times): S fnigt det blev p nyrsafton.
Alla har visst inte 12-timmarsklocka.
Tue Dec 31 11:14:20 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-times): Nyret infaller vid midnatt och
......
......@@ -43,12 +43,14 @@ EMACS-BATCH = $(EMACS) -batch -l ./lpath.el
# NOTE: lyskom-rest.el must be the last file in PARTS-EL and SRC-ELC.
PARTS-EL = komtypes.el clienttypes.el deferred-insert.el utilities.el \
buffers.el \
prefetch.el \
startup.el \
reading.el \
internal.el \
services.el \
command.el \
view-mode.el \
parse.el cache.el\
commands1.el commands2.el review.el edit-text.el \
filter.el filter-edit.el lyskom-buttons.el \
......@@ -58,19 +60,21 @@ PARTS-EL = komtypes.el clienttypes.el deferred-insert.el utilities.el \
elib-string.el \
option-edit.el \
lyskom-rest.el
HEADER-EL = vars.el macros.el compatibility.el language.el
HEADER-ELC = vars.elc macros.elc compatibility.elc language.elc
HEADER-EL = defvar.el vars.el macros.el compatibility.el language.el
HEADER-ELC = defvar.elc vars.elc macros.elc compatibility.elc language.elc
SWEDISH-EL = swedish-strings.el
SWEDISH-ELC = swedish-strings.elc
ENGLISH-EL = english-strings.el
ENGLISH-ELC = english-strings.elc
SRC-ELC = komtypes.elc clienttypes.elc deferred-insert.elc utilities.elc \
buffers.elc \
prefetch.elc \
startup.elc \
reading.elc \
internal.elc \
services.elc \
command.elc \
vire-mode.elc \
parse.elc cache.elc\
commands1.elc commands2.elc review.elc edit-text.elc \
filter.elc filter-edit.elc lyskom-buttons.elc \
......@@ -95,8 +99,8 @@ vars.el: vars.el.in Makefile
sed 's/@@CLIENTVERSION@@/$(CLIENTVERSION)/' < vars.el.in > vars.el
chmod 444 vars.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.elc: lyskom.el
$(EMACS-BATCH) -l ./lpath.el -f batch-byte-compile lyskom.el
......@@ -110,10 +114,10 @@ check:
verbose: verbose-el lyskom.elc
.PHONY: verbose-el
verbose-el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
verbose-el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL)
@echo "Building lyskom.el"
@echo "" > lyskom.el
@for i in $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL) ; do \
@for i in $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL) ; do \
echo '(eval-when-compile (message "Compiling %s" "'$$i'"))' >> lyskom.el ;\
cat $$i >> lyskom.el ; \
done
......
......@@ -4,37 +4,31 @@ Att g
-------- Buggar
När man startar en ny session i en återanvänd buffert läggs en session
för mycket till i sessionslistan. Överhuvudtaget bör nl med vänner
putsas på. [FIXAT]
Läsningen av user-arean buggade i XEmacs av någon anledning. Det
såg ut som en XEmacs-bug. Jag *tror* jag har gjort en workaround.
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten som
följer blir vissa kommandon förvirrade.
Trycka C-g medan man loggar in kan göra att man inte kan logga in
igen. (Rapporterat av Tommy Persson.) Felmeddelandet blir "Illegal
nånting: listp not-yet-gotten"
lyskom-count-down-edits blir förvirrad om man har
kom-write-texts-in-window satt till 'other.
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten
som följer blir vissa kommandon förvirrade. [ÄR MAN SÅ DUM FÅR MAN
VÄL SKYLLA SIG SJÄLV. JU!]
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i alla
fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och vill bläddra
bakåt.
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
vill bläddra bakåt.
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
I vilkalistan borde nog hemliga personer skrivas ut med någon
annan text än "Ej närvarande i något möte"
Gå med i möten startar inte prefetch på mötet.
Gå med i möten startar inte prefetch på mötet. [FIXAT?]
Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.
kom-recover (antagligen lyskom-refetch) är en no-op.
Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
......@@ -42,6 +36,7 @@ parallella prefetcher p
Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.
[Lustigt. Jag fick rätt prompt]
lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
......@@ -49,10 +44,6 @@ parallella prefetcher p
bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
om specifikt sessionsnummer också.
kom-review-tree måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
sådant.
Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.
......@@ -60,11 +51,6 @@ parallella prefetcher p
Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
får se textnumret.
lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner. [FIXAT?]
Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
kom-show-footnotes-immediately är satt.
......@@ -73,16 +59,14 @@ lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner. [FIXAT?]
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
samtidigt.
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för lång,
så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde jag hade
fixat det.
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
jag hade fixat det.
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
text 1306568 [omöjligt att spåra]
kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
gång. Är det en bug?
......@@ -94,6 +78,25 @@ fixat det.
-------- Allmänna förbättringar
1385671
Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
* Gå in i möte (uppdatera datum)
* Ändra prioritet (det har vi)
* Ändra olästa
* Invalidera conf-stat (kanske)
Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
ju förenkla...
Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.
"Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"
"Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"
Strunta i hemliga texter vid åar.
Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
......@@ -108,13 +111,6 @@ fixat det.
Skriv inte ut stora fonoter på en gång.
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
......@@ -123,29 +119,30 @@ fixat det.
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer.
Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
Klickbara kommandon.
Reentrant blocking-do
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
-------- Fixade saker
Fixa klart z-initiate-get-map. [BEHÖVS INTE]
Fixa klart z-initiate-get-map. [BEHÖVS INTE]
Modifiera interna datastrukturer vid utträd. [FIXAT]
Modifiera interna datastrukturer vid utträd. [FIXAT]
lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem att gå
med i möten om man ger dem fel prioritet. [FIXAT]
lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
att gå med i möten om man ger dem fel prioritet. [FIXAT]
Endast gör fel ibland. [FIXAT]
Endast gör fel ibland. [FIXAT]
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
......@@ -198,3 +195,44 @@ Endast g
Bygga Ändra Variabler mha widget.el. [FIXAT]
kom-recover (antagligen lyskom-refetch) är en no-op. [FIXAT]
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
det. [IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb]
Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
får se textnumret. [FIXAT -- åam lm så får man se numret]
Text 1306568 [OMÖJLIGT ATT SPÅRA]
I vilkalistan borde nog hemliga personer skrivas ut med någon
annan text än "Ej närvarande i något möte" [FIXAT]
lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner. [FIXAT]
kom-find-root måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
sådant. [FIXAT]
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten. [FIXAT]
Hanteringen av buffertlokala variabler är kass. Vi borde lista ut
automagiskt vilka variabler som skall vara lokala: alla i
user-arean samt alla som deklareras lokala med något makro som vi
inte har ännu. [FIXAT!!!]
lyskom-clear-vars är en konstig funktion. Se över hur och var den
används och se om man inte kan ersätta den med
lyskom-protect-environment. [FIXAT!!!]
Prioritera möten i XEmacs resulterar garanterat i
lyskom-parse-error. [BUG I XEMACS; FIXAT]
När man startar en ny session i en återanvänd buffert läggs en session
för mycket till i sessionslistan. Överhuvudtaget bör nl med vänner
putsas på. [FIXAT]
;;;;;
;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
;;;;;
;;;;; This file is part of the LysKOM server.
;;;;;
;;;;; LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
;;;;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;;;;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;;;;; any later version.
;;;;;
;;;;; LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;;;;; ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
;;;;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
;;;;; for more details.
;;;;;
;;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;;; along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
;;;;; Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
;;;;; or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge,
;;;;; MA 02139, USA.
;;;;;
;;;;; Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
;;;;;
;;;; ================================================================
;;;; ================================================================
;;;;
;;;; File: buffers.el
;;;; Author: David Byers
;;;;
;;;; This file implements special buffer handling used in LysKOM
;;;;
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
;;;;
;;;; LYSKOM BUFFER MANAGEMENT
;;;;
;;;; Buffers are arranged in a tree rooted in a LysKOM buffer. There
;;;; is one tree for each session.
;;;;
;;;; Use lyskom-get-buffer-create to create new buffers
;;;; Use lyskom-display-buffer to display most buffers