1. 31 May, 2002 1 commit
  • Ulrik Haugen's avatar
   Ta med filerna i det nya hjälpsystemet i såsarkivet: · ef511cc1
   Ulrik Haugen authored
   	* Makefile (DOCFILES): include NEWS for 0.47 instead of 0.46.
   	(EXTRA-SRCVERBATIM): include help-compile.el, help.en, help.sv.
   
   och lägg dem i kataloger där emacs -f batch-byte-compile hittar dem
   under debianinstallationen.
   ef511cc1
 2. 21 May, 2001 1 commit
 3. 20 Feb, 2001 1 commit
 4. 27 Nov, 2000 1 commit
 5. 29 Aug, 2000 1 commit
 6. 18 Nov, 1999 1 commit
 7. 17 Nov, 1999 1 commit