Public
Authored by Nhang sạch Chơn Như

Nhang trầm sạch Chơn Như

Các nguyên liệu ngày càng khan hiếm đắt đỏ, để gia tăng lợi nhuận, nhiều cơ sở sản xuất muốn gia tăng lợi nhuận đã sử dụng các loại hương liệu và hóa chất tẩm ướp để tạo mùi hương. Những loại hóa chất này khi đốt cho mùi thơm gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Gây khó thở, tiếp xúc thường xuyên làm giảm thị lực và có thể gây ung thư

Để ngăn chặn tác hại của nhang bẩn, nhang hóa học, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhang trầm sạch nguyên chất bằng cách phân biệt đơn giản như sau: – Nhang sạch có màu nâu gần với màu gỗ tự nhiên – Khi sờ vuốt trên thân nhang thì bột không dính tay – Nhang sạch hầu như không có mùi hương chỉ là mùi gỗ thông thường – Khi thắp lên có mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng, gây cảm giác dễ chịu cho người thường thức – Nhang sạch không hóa chất cháy hết không cuốn tàn, nhang cuốn tàn là nhang có chứa axit photphoric

Nhang trầm sạch Chơn Như sản xuất, cung cấp, phân phối các sản phẩm nhang trầm nguyên chất, sạch, tự nhiên được thực hiện theo quy trình bao gồm 6 bước:

  1. Chọn nguyên liệu trầm hương
  2. Xay nhuyễn bột trầm
  3. Ủ bột trộn lại với keo
  4. Cho vào máy làm nhang
  5. Đem phơi
  6. Đóng gói hoàn chỉnh
29 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment