Public
Authored by Nhang sạch Chơn Như

Nhang vòng, nhang khoanh trầm hương

Nhang vòng, nhang khoanh trầm hương thường hay được để xông nhà. Đây là một kiểu khác của nhang không tăm rất được ưa chuộng hiện nay. Nhang vòng trầm hương có rất nhiều đặc điểm độc đáo được người dùng rất yêu thích.

Đặc điểm nhang vòng trầm hương: – Được làm từ trầm hương tự nhiên, rất an toàn với sức khỏe người dùng – Hộp 50gr ( 30 vòng), đường kính vòng 6cm. – Thời gian cháy 1 vòng đơn là từ 5-6h ( khi đốt trong hộp xông, và không có gió), rất tiện trong việc xông nhà – Điểm nổi bật của nhang vòng trầm hương là thời gian sử dụng dài, rất ít khói, rất tiện lợi có thể mang đi bất kì đâu – Nhang vòng trầm hương Chơn Như có mùi thơm ngọt dịu nhẹ, lưu giữ hương thơm, giúp tinh thần thoải mái, thư giản

Cách thắp nhang vòng trầm hương : Khi sử dụng nhang vòng, thì chúng ta cần có dụng cụ chuyên dụng. Có hai loại phổ biến nhất được dùng để đốt nhang vòng là lư xông trầm hoặc là đĩa gỗ xông trầm

Edited
591 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment