T

timehost

Puppet-konfiguration för Lysators NTP-server.