• David Kågedal's avatar
  * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
  David Kågedal authored
  vektorn till en lista i onödan.
  (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
  gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
  av de lokala textnumren.
  
  * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
  kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
  8f2b0099