• David Kågedal's avatar
  * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
  David Kågedal authored
  lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
  uppdaterar prompten om det inte behövs.
  (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
  (lyskom-end-of-command): Dito.
  
  * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
  därefter.
  
  * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
  lyskom-print-prompt.
  (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
  
  * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
  prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
  bf1d5799