Skip to content
 • David Kågedal's avatar
  * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
  David Kågedal authored
  who-is-on-dynamic om den finns.
  (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
  (lyskom-session-from-conf): Dito.
  
  * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
  kom-membership-default-priority buffertlokal.
  
  * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
  går med i nya möten.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
  let istället för med setq.
  d9e73728