• David Byers's avatar
  Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
  David Byers authored
  Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
  kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
  kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
  Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
  Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
  eae5f150