Skip to content
 • Ulrik Haugen's avatar
  Ta med filerna i det nya hjälpsystemet i såsarkivet: · ef511cc1
  Ulrik Haugen authored
  	* Makefile (DOCFILES): include NEWS for 0.47 instead of 0.46.
  	(EXTRA-SRCVERBATIM): include help-compile.el, help.en, help.sv.
  
  och lägg dem i kataloger där emacs -f batch-byte-compile hittar dem
  under debianinstallationen.
  ef511cc1