Commit 266c47e1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar i completing-read.el, modifieringar av anrop till completing-read,...

Bugfixar i completing-read.el, modifieringar av anrop till completing-read, bugfixar i parse.el, services.el, mottagarkontroll i edit-text.el
parent 438be69d
Tue Jul 16 10:25:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte \345 -> \344 p en
del hll. Bytte \345 -> \366 p en del andra.
* commands1.el (kom-delete-conf): Stt mustmatch till t i anropet
till lyskom-read-conf-stat.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
till saving-settings-done, ndrade saving-settings.
(lyskom-commands): Lade till kom-save-options.
* flags.el (kom-save-options): Nytt kommando.
* commands2.el (kom-send-message): Bugfix: snda allmnt
meddelande fungerar igen.
Mon Jul 15 12:14:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Krv match vid
lsning av mte.
* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Korrigera hanteringen av
korta conf-types. Den satte in 'space p femte bitten...
* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Formattera lnga
conf-types enbart om server klarar sdana.
* services.el (initiate-set-last-read-2): Ny funktion.
(initiate-set-last-read): Fungerar ven med servrar som inte kan
set-last-read.
* review.el (lyskom-review-by-to): Stll markren fre mtesnamnet
nr man frgar till vilket mte.
* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Ny funktion.
* vars.el.in (lyskom-server-features): Ny variabel.
(lyskom-server-supports): Ny variabel.
(lyskom-long-conf-types-flag): Ny variabel
(lyskom-set-last-read-flag): Ny variabel
(lyskom-uconf-stats-flag): Ny variabel
(lyskom-z-lookup-flag): Ny variabel
(lyskom-accept-async-flag): Ny variabel
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-server-supports,
diverse flaggor och lyskom-server-version buffertlokala. (lyskom):
Anropa lyskom-setup-client-for-server-version.
(lyskom-setup-client-for-server-version): Ny funktion.
* vars.el.in (lyskom-server-version): Lade till
lyskom-server-version.
* startup.el (lyskom): Tilldela lyskom-server-version s andra
funktioner kan f information om serverversionen p ett enkelt
stt.
Sun Jul 14 13:55:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Lade till parametern quittable (C-g
avbryter och signalerar quit)
(lyskom-ja-or-nej-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit.
(lyskom-j-or-n-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit; ny
parameter quittable.
* vars.el.in: Lade till kom-check-commented-author-membership.
* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Hantera att case
inte spelar ngon roll i strngar (s tex "lysator" ger en exakt
match.) (lyskom-completing-member): Ny funktion fr att leta
strngar i listor.
* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Konfirmera multipla
mottagare bara om kom-confirm-multiple-recipients r before.
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
till comment-all-relevant-p.
* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type):
Fixade s inte ingen match accepterades som conf.
(lyskom-lookup-conf-by-name): Specialhantering av tomma strngen.
(lyskom-read-conf-internal): Returnera rtt conf-stat om strngen
matchar prefix p ngon conf och hela namnet p ngon annan.
Fri Jul 12 17:11:52 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands1.el (kom-status-session): Ny funktion. Se ven
lyskom-status-session och lyskom-status-session-2
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
till strngar fr sessionsstatus. Lade till Status fr session
till kommandona.
* completing-read.el (lyskom-read-session-no): Definiera
lyskom-blocking-process; det fungerar inte alls annars.
* ChangeLog: Saknar motivation att skrica lic. Formatterate drfr
istllet om mina gamla, felformatterade ChangeLog-entries.
Wed Jul 10 12:39:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* startup.el (kom-start-anew): Patch so sojge kan slippa se lappar
p drren. Markerad med +++SOJGE.
Mon Jul 8 10:37:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde fler variabler
......@@ -115,26 +219,26 @@ Thu Jun 20 01:08:00 1996 David K
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
anonymous-allowed.
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
till anonymous-allowed.
* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
texter.
* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
texter.
* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
(conf-type->rsv1): Ny funktion.
(conf-type->rsv2): Ny funktion.
(conf-type->rsv3): Ny funktion.
* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
(conf-type->rsv1): Ny funktion.
(conf-type->rsv2): Ny funktion.
(conf-type->rsv3): Ny funktion.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
extended-conf-type till servern.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
extended-conf-type till servern.
* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva anonyma
texter.
* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva
anonyma texter.
Thu Jun 6 02:59:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -157,9 +261,9 @@ Wed May 29 13:10:54 1996 David K
Mon May 27 10:39:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el
* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el
* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
Sun May 26 03:01:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -175,8 +279,9 @@ Fri May 24 03:24:37 1996 David K
Wed May 22 16:56:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr kom-friends,
kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list buffertlokala
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
kom-friends,kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list
buffertlokala
Wed May 22 06:27:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -208,18 +313,18 @@ Mon May 20 11:29:39 1996 David K
Thu May 9 11:50:39 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
cant-review-everything.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
tll cant-review-everything.
* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
allt.
* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
allt.
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -252,9 +357,9 @@ Wed May 8 01:10:11 1996 David K
Tue May 7 11:00:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr att
snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to): Anvnd
blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr
att snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to):
Anvnd blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -303,18 +408,18 @@ Mon May 6 00:27:19 1996 David K
Sun May 5 12:53:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages): Rttade en
fatal bug.
* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages):
Rttade en fatal bug.
* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
persnone.
* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
persnone.
* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn s
att gamla personer har prioritet ver nya.
* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn
s att gamla personer har prioritet ver nya.
Sun May 5 03:18:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -374,32 +479,33 @@ Sat May 4 00:07:06 1996 David K
* vars.el.in (lyskom-default-conf-string): Ny variabel.
* commands1.el (kom-who-is-on): Stt lyskom-default-conf-string
lokalt.
lokalt.
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-prioritize-mode-map):
Lade till M-DEL som bindning fr kom-prioritize-deselect-all
* english-strings.el,swedish-strings.el
(lyskom-prioritize-mode-map): Lade till M-DEL som bindning fr
kom-prioritize-deselect-all
* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
kommando.
* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
kommando.
* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten rtt.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse av en
flitig frfattare till ett litet mte.
* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten
rtt. (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse
av en flitig frfattare till ett litet mte.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra nya
strngar fr rapportering av fel i terse.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra
nya strngar fr rapportering av fel i terse.
* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev effektivare.
Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos. Kontrollera att man
verkligen fr lsa conf-mappen. (lyskom-get-texts-generic): Tog bort
denna eftersom den bara anvndes av lyskom-get-texts-by.
(lyskom-get-texts-to): Inlineade koden frn lyskom-get-texts-generic.
Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement satt till
lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr lsa
conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev
effektivare. Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
Kontrollera att man verkligen fr lsa conf-mappen.
(lyskom-get-texts-generic): Tog bort denna eftersom den bara
anvndes av lyskom-get-texts-by. (lyskom-get-texts-to): Inlineade
koden frn lyskom-get-texts-generic. Stt maxinkrement till
lyskom-fetch-map-nos. (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement
satt till lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr
lsa conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
Fri May 3 03:24:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -457,27 +563,27 @@ Thu May 2 18:47:18 1996 David K
format p de strngar som anvnds i
lyskom-print-delayed-header-comm.
* english-strings.el (lyskom-strings):
* english-strings.el (lyskom-strings):
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A" och
"a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A"
och "a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.
* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
(lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva ut
"alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
(lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid terse
frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
(kom-review-all): Lade till detta kommando.
* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
(lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva
ut "alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
(lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid
terse frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
(kom-review-all): Lade till detta kommando.
* english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
everything som strng.
* english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
till everything som strng.
* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.
......@@ -505,7 +611,7 @@ Thu May 2 15:20:19 1996 David K
Thu May 2 15:03:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.
* prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.
Wed May 1 20:53:30 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -518,37 +624,38 @@ Wed May 1 20:53:30 1996 David K
* services.el (z-initiate-get-map): Dito.
* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
lyskom-last-conf-fetched som den borde.
lyskom-last-conf-fetched som den borde.
Wed May 1 11:34:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade andra.
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
till newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade
andra.
* prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
(lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng
* prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
(lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-prioritize-mode-map):
Byggde om keymappen lite.
* english-strings.el, swedish-strings.el
(lyskom-prioritize-mode-map): Byggde om keymappen lite.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M och
?P ven om argumentet inte r en conf-stat.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M
och ?P ven om argumentet inte r en conf-stat.
* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande fr
mten och personer utan att ha hela conf-staten.
* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande
fr mten och personer utan att ha hela conf-staten.
* cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.
* cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.
* komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
(uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.
* komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
(uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.
Mon Apr 29 09:24:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
hemliga texter returneras.
* review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
hemliga texter returneras.
Mon Apr 29 02:26:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -571,13 +678,13 @@ Sat Apr 27 02:48:51 1996 David K
Thu Apr 25 14:04:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
trycker "p".
* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
trycker "p".
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
skriva saker p rtt stlle.
skriva saker p rtt stlle.
* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
(initiate-get-client-name): Ny funktion.
......@@ -615,37 +722,38 @@ Thu Apr 25 01:42:29 1996 David K
Wed Apr 24 17:49:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde att
man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man tersg
senaste.
* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde
att man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man
tersg senaste.
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
lyskom-first-time-around r definierad.
lyskom-first-time-around r definierad.
Tue Apr 23 11:26:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.
* startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.
* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
sista inlggsnumret som skrivs ut.
* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
sista inlggsnumret som skrivs ut.
* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
sista inlggsnumret som skrivs ut.
* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
sista inlggsnumret som skrivs ut.
* vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till kom-inhibit-typeahead.
* vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till
kom-inhibit-typeahead.
* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
bortkastning av typeahead.
* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
bortkastning av typeahead.
* view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.
* view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.
* lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
(lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att hitta
hinten.
* lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
(lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att
hitta hinten.
Wed Apr 24 03:44:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......@@ -691,115 +799,119 @@ Tue Apr 16 23:47:01 1996 David K
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
ett anrop till lyskom-view-text.
ett anrop till lyskom-view-text.
Wed Apr 10 10:16:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde att
medlemskapslistan blev reverserad.
* prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde
att medlemskapslistan blev reverserad.
Mon Apr 8 18:42:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* prioritize.el: Skrev om frn scratch.
* prioritize.el: Skrev om frn scratch.
Sat Apr 6 18:13:25 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gr lyskom-scroll i lyskom-insert
bara om kom-continuous-scrolling r satt. (lyskom-start-of-command):
Tilldela nil till lyskom-is-waiting varje gng ett nytt kommando
startas. (lyskom-print-prompt): Tog bort tilldelningar av
lyskom-is-waiting.
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gr lyskom-scroll i
lyskom-insert bara om kom-continuous-scrolling r satt.
(lyskom-start-of-command): Tilldela nil till lyskom-is-waiting
varje gng ett nytt kommando startas. (lyskom-print-prompt): Tog
bort tilldelningar av lyskom-is-waiting.
* vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.
* vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade till
kom-review-first.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade
till kom-review-first.
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
lyskom-review-how-many.
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
till lyskom-review-how-many.
* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den hr funktionen
s den anropar olika funktioner fr att gra jobbet beroende p
inputmnster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny funktion som hmtar
texter av en person till ett mte. (lyskom-get-texts-generic): Ny
funktion som hmtar texter av en person eller till ett mte.
(lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hmtar texter av en person.
(lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hmtar texter till ett mte.
* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den hr
funktionen s den anropar olika funktioner fr att gra jobbet
beroende p inputmnster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny
funktion som hmtar texter av en person till ett mte.
(lyskom-get-texts-generic): Ny funktion som hmtar texter av en
person eller till ett mte.
(lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hmtar texter av en person.
(lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hmtar texter till ett
mte.
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mtet
r hemligt. Detta grs i kom-create-conf istllet.
r hemligt. Detta grs i kom-create-conf istllet.
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till tangentbindningar
fr lyskom-view-previous-commented-text.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
till confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till
tangentbindningar fr lyskom-view-previous-commented-text.
* commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
funktion (skriven av Teddy).
* commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
funktion (skriven av Teddy).
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till lyskom-scroll
om point hamnar utanfr skrmen. Detta fr betraktas som ett
experiment.
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till
lyskom-scroll om point hamnar utanfr skrmen. Detta fr betraktas
som ett experiment.
* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David Kgedals
version och tog bort den gamla versionen.
* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David
Kgedals version och tog bort den gamla versionen.
* utilities.el (nfirst): Flyttade frn review.el
* utilities.el (nfirst): Flyttade frn review.el
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.
* Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.
* lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i kom-initial-digit-view.
* lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i
kom-initial-digit-view.
* prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.
* prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.
* macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.
* macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.
* flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p s
en kompilatorvarning frsvann.
* flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p
s en kompilatorvarning frsvann.
* utilities.el: Lade till regexpp.
* utilities.el: Lade till regexpp.
* filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Anvnd
lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i lyskom-filter-text-p.
Skydda anrop till filterfunktionerne i lyskom-check-filter-list med
condition-case fr att undvika otrevligheter. Fixade bug i kompilering
av tomma filter. Flyttade regexpp till utilities.el. Anvnd
def-kom-command till anvndarkommandon.
* filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Anvnd
lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i
lyskom-filter-text-p. Skydda anrop till filterfunktionerne i
lyskom-check-filter-list med condition-case fr att undvika
otrevligheter. Fixade bug i kompilering av tomma filter. Flyttade
regexpp till utilities.el. Anvnd def-kom-command till
anvndarkommandon.
* completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin fr alla
inloggade personer eller mten. Tog bort emacs 18-kompatibilitet i
anrop till completing-read.
* completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin fr
alla inloggade personer eller mten. Tog bort emacs
18-kompatibilitet i anrop till completing-read.
* edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte lngre
lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet frn anrop
till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln kom-buffer. Tog
bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs frn
kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid lyskom-send-transform-text
nr texter skickas in. Infrde kom-cite-string som i stllet fr ">"
framfr kommentarer. Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented fr
att f bort momentana markrfrflyttningar vid insttning av
kommenterad text.
* edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte lngre
lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet frn
anrop till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln
kom-buffer. Tog bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs
frn kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid
lyskom-send-transform-text nr texter skickas in. Infrde
kom-cite-string som i stllet fr ">" framfr kommentarer.
Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented fr att f bort
momentana markrfrflyttningar vid insttning av kommenterad text.
* commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med def-kom-command
och tog bort explicita lyskom-end-of-command.
* commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med
def-kom-command och tog bort explicita lyskom-end-of-command.
* commands2.el: Tog bort lite kompatibilitet med Emacs 18. Anvnd
lyskom-beep fr att pipa nr vnta avslutas.
(kom-set-session-priority): Anvnd lyskom-read-num-range. Skrev om